Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: фелдфебел Първан Георгиев Филипов; Намерени резултати: 29


10718875

Протокол от 4-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Любен Илиев Йоцов (л. 74-75); Борис Стоименов Ждребев (л. 75); спиране на делото против Никола Владимиров Ренджов до завръщането му от фронта (л. 75); разпит на подсъдимите: Крум Ангелов (л. 75-77); Андон Димитров Андонов (л. 77-80); Христо Миланов п.Христов (л. 80-81); Петър Михайлов Дранчовски (л. 81); Асен Николов Рясков (л. 81-84); Иван Нинов Якимов (л. 84); Захари Георгиев Абаджиев (л. 84-85); Илия Петров Дюлгеров (л. 85--86); Петър Бранков Митов (л. 86-86а); Димитър Георгиев Димитров (л. 86а-87); Крум Георгиев Илиев (л. 87); Янко Ангелов Калчев (л. 87-89); Александър Йорданов Антонов (л. 90); Радослав Стоянов Миндизов (л. 90-91); Никола Георгиев Сираков (л. 91-92); Иван Василев Чергаров (л. 93); Димитър Георгиев Тодоров (Коменданта) (л. 93-95); Стефан Христов Пахтарманов (л. 95-97); Веселин Иванов Дошков (л. 97-99); Стефан Иванов Хайгъров (л. 99-100); Първан Филипов Георгиев (л. 101) и Пеню Петров Телбизов (л. 101-102).
София, 28 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 74-102

Вижте всички 30 изображения на документа

10719128

Протокол от 15-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Обвинителна реч на народния обвинител Калистер Пешев (л. 250-253); защитни речи на: адвокат д-р Димитър Дамянов за подсъдимите Атанас Иванов Малинков и Димитър Борисов Батоев (л. 253-254); адвокат Гаврил Филипов за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов и Тома Исаев Константинов (л. 254-255); адвокат д-р Иван Димитров за подсъдимите Пенчо Иванов Тревналиев и Янко Ангелов Калчев (л. 255-256); адвокат Владимир Тумпаров за подсъдимия Добрин Бенев Цонев (л. 256-257); адвокат Минчо Мечков за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 257); адвокат Константин Манасиев за подсъдимите Йордан Димитров Зафиров, Славе Иванов Дервенски, Сотир Николов Георгиев и Васил Иванов Попов (л. 257); адвокат Георги Константинов за подсъдимите Тончо Владимиров Тодоров, Борис Стоименов Ждребев, Стефан Иванов Хайгъров и Първан Филипов Георгиев (л. 257-258); адвокат Кирил Воински за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 258).
София, 16 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 250-258

Вижте всички 17 изображения на документа

10744299

Протокол за разпит на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [25 ноем. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 214-224, 232-236

Вижте всички 27 изображения на документа

10744308

Писмена молба от адвокат Георги Константинов, защитник на подсъдимия фелдфебел Първан Георгиев Филипов, до Пети състав на Народния съд в София за издаване на удостоверение като писмено доказателство.

София, 27 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 237


10744317

Удостоверение от Софийския военно-полеви съд за осъждането на Първан Георгиев Филипов през 1941 г.

София, 15 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 240


10744328

Отговор на обвинителния акт на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 28 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 244


10744334

Писмена последна дума на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [19 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 248

Вижте всички 2 изображения на документа

10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10611770

Удостоверение на Пети състав на Народния съд в София за осъждане на доживотен затвор на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 28 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 44


10611697

Писмена бележка от помощник-командира на Трета военна област до столичния военен комендант за изпращане на обвинителния материал срещу фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 18 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 29


10611710

Писмено сведение за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [26 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 30


10611719

Писмени свидетелски показания на Борис Пеловски за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 24 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 32

Вижте всички 2 изображения на документа

10611722

Писмени свидетелски показания на Кубрат Миланов Ленков за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 24 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 33-34

Вижте всички 3 изображения на документа

10611725

Писмени свидетелски показания на Иван Георгиев Янев за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 24 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 35

Вижте всички 2 изображения на документа

10611734

Писмени свидетелски показания на полковник Величко Енев Величков за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [24 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 36

Вижте всички 2 изображения на документа

10611737

Писмени свидетелски показания на Михаил Александров Величков за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [24 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 37


10611742

Писмено свидетелско донесение на Георги Ив. Готов за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [20 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 38


10611755

Писмено свидетелско донесение на Георги Ив. Готов за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [24 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 39

Вижте всички 2 изображения на документа

10611758

Писмено свидетелско донесение на Мирчо Александров Мирчев за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 24 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 40

Вижте всички 2 изображения на документа

10744305

Допълнителен протокол за разпит на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [4 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 228-231

Вижте всички 7 изображения на документа

10718882

Протокол от 5-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: подпоручик Никола Милованов Анев (л. 103-110); генерал Борис Димитров Иванов (л. 110-113); Първан Георгиев Филипов (л. 113-115); Ставри Стоянов Митов (115-119); Асен Милованов Анев (л. 119-120); фелдфебел Иван Тонев Михайлов (л. 120-121); Борис Михайлов Милошев (л. 122-124); Иван Костадинов Лянгов (л. 124); Цоню Денчев д-р Цонев (л. 125-127); Димитър Велев Маринов (л. 127-129) и разпит на свидетелите: Яни Стоянов Габарев за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Янко Ангелов Калчев и Андон Димитров Андонов (л. 129-131); Аврам Солон Валецки за подсъдимите Добрин Бенев Цонев и Коста Георгиев Велчев (л. 131-134); Михаил Николов Димитров за подсъдимия Боян Пешев Атанасов (л. 134); архитект Нейчо Йорданов за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Добрин Бенев Цонев, Андрей Праматаров, Иван Георгиев п.Иванов и Цоню Денчев д-р Цонев (л. 134-137).
София, 1 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 103-137

Вижте всички 35 изображения на документа

10611715

Писмено сведение Весел Николов Чушков за дейността на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 2 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 111, л. 31


10744314

Удостоверение от Софийския военно-полеви съд за осъждането на Първан Георгиев Филипов през 1941 г.

София, 2 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 239


10744322

Удостоверение от Щаба на 1-ва противовъздушна област за прослуженото време на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 2 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 241


10744331

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, 2 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 245


10744337

Удостоверение от Пети състав на Народния съд в София с препис-извлечение от присъдата на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [2 апр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 249


10718888

Протокол от 7-мо заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Стефан Богданов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров, Коста Георгиев Велчев, Иван Георгиев п.Иванов, Васил Иванов Попов, Славе Иванов Дервенски, Никола Христов Гешев, Павел Димитров Павлов и Иван Вутов Дачев (л. 167-168); Пеца Маркова Паничева за подсъдимите Асен Николов Рясков и Асен Димитров Мандраджиев (л. 168); Йосиф Таджер за подсъдимите Асен Димитров Мандраджиев, Асен Николов Рясков и Илия Петров Дюлгеров (л. 169); Димитър Ст. Иванов за подсъдимия подофицер Първан Георгиев Филипов (л. 169); Никола Григоров Попов за подсъдимите Димитър Георгиев Тодоров (бай Митю Коменданта), Никола Христов Гешев и Иван Велков Зеленогоров (л. 169-171); Тодорка Тодорова Димитрова за подсъдимите Любен Тодоров Димитров, Ненко Стоянов Петрунов, Коста Славов Жеков и Иван Велков Зеленогоров (л. 171-172); Кръстю Белев за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров, Павел Димитров Павлов, Коста Георгиев Велчев, инспектор Иванов, Богомил Петров Краснарев и Антон Николов Козаров (л. 172-173); Крум Тодоров Цанов за подсъдимите Васил Цанков Цвятков и Любен (Любомир) Иванов Томов (л. 173-174); Костадин Вутов Динов за подсъдимия подпоручик Петър Тананов (л. 174); Димитър Василев Христакев за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 174); Милотин Георгиев Димитров за подсъдимите Асен Николов Рясков и Димитър Борисов Батоев (л. 175); Раденко Григоров за подсъдимите Никола Георгиев Сираков, Радослав Стоянов Миндизов и Иван Василев Чергаров (л. 175); Никола Евтимов Стоянов за подсъдимите Софрони Минков Софрониев и Константин Георгиев Гигов (л. 176); Никола Цонев Орозов за подсъдимия Станчо Александров Торчанов (л. 176); Стоян Иванов Бозов за подсъдимия генерал Борис Димитров Иванов (л. 176-177).
София, 5 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 167-177

Вижте всички 11 изображения на документа

10744311

Карта за обвиняемо лице на фелдфебел Първан Георгиев Филипов.

София, [1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 238


10718903

Протокол от 10-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: д-р Вяра Златарева за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 223); Никола Тумпаров за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 224); Георги Костов за подсъдимите Борис Михайлов Милошев и Антон Николов Козаров (л. 224); Алфред Пинкас за подсъдимия Васил Димитров Велков (л. 224-225); Иван Павлов за подсъдимия Иван Нинов Якимов (л. 225); Ешая Гершон за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 225); капитан Драган п.Атанасов за подсъдимия Първан Георгиев Филипов (л. 225); Роберт Басан за подсъдимия Антон Николов Козаров (л. 225); Стефан Георгиев за подсъдимия Христо Миланов п.Христов (л. 225-226); генерал Христо Стойков за подсъдимия Иван Нинов Якимов (л. 226); Петко Лаловски за подсъдимите Иван Георгиев п.Иванов и Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 226); Димитър Бочаров за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 226-227); Трифон Кунев за подсъдимия Андрея Йорданов Куманов (л. 227); Кирил Пешев за подсъдимия Васил Димитров Велчев (л. 227); Драга Петров Кочев за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 227); Георги Теодосиев Банев за подсъдимия Веселин Иванов Дошков (л. 227); Димитър Илиев за подсъдимия Веселин Иванов Дошков (л. 228); Люба Симеонова за подсъдимия Андрей Иванов Праматаров (л. 228); д-р Симеон Куюмджиев за подсъдимия Димитър Вельов Маринов (л. 228); Людмил Трайков Илиев за подсъдимия Андрей Иванов Праматаров (л. 228); Димитър Христов Искров за подсъдимия Иван Константинов Лянгов (л. 228); Никола Божилов Ушев за подсъдимия Иван Константинов Лянгов (л. 228-229); Владимир Стоянов Мечков за подсъдимия Стефан Василев Загоров (л. 229).
София, 9 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 223-229

Вижте всички 12 изображения на документа
обратно най-горе