Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: подпоручик Петър Николов Тананов; Намерени резултати: 23


10719149

Протокол от 17-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Решение на съда за спиране делото срещу подсъдимия Иван Христов Иванов поради мобилизация (л. 264); защитни речи на: адвокат Велю Кючуков за подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов (л. 264); адвокат Атанас Славчев за подсъдимия Цветан Николов Шуманков (л. 264); адвокат Ботю Стоянов за подсъдимите Александър Йорданов Антонов и Стефан Христов Пахтарманов (л. 265); адвокат Йордан Кюранов за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 265); адвокат Георги Кацаров за подсъдимите Димитър Емануилов Димитров и Иван Вутев Дачев (л. 265-266); адвокат д-р Димитър Константинов за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Цоню Денчев д-р Цонев и полковник Христо Зашев Тумбин (л. 266-267); адвокат Митрошин Георгиев за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 267); адвокат Атанас Д. Керелов за подсъдимите Боян Пешев Атанасов и Иван Василев Икономов (л. 267); адвокат Гаврил Филипов за подсъдимия Тома Исаев Константинов (л. 267); адвокат Георги Ив. Горанов за подсъдимите Стоил Драганов Попов и Димитър Вельов Маринов (л.267-268); адвокат Любен Живков за подсъдимия Любен Иванов Томов (л. 268); адвокат Тодор Пенков за подсъдимия Деспот Стоянов Минев (л. 268); адвокат Нанко Моралиев за подсъдимите Захари Георгиев Абаджиев и Крум Георгиев Илиев (л. 268-269); адвокат Цвятко Григоров за подсъдимия Антон Димитров Антонов (л. 269); адвокат Никола Новаков за подсъдимите Давидко Васев Каканаков, Иван Нинов Якимов и Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта) (л. 269); адвокат Боян Стефанов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров и Тодор Йотов Дермонски (л. 269); изказване на народния обвинител Богомил Касабов с мнение за намаляване наказанията на подсъдимите Владимир Икономов Шкутов, Деспот Стоянов Минев, Павел Николов Димитров, Христо Атанасов Коков, Тончо Владимиров Тодоров, Христо Миланов п.Христов, Пенчо Иванов Тревналиев, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Димитър Емануилов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Давидко Васев Каканаков, Иван Нинов Якимов, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев и Стефан Иванов Хайгъров (л. 270); прочитане на присъдата на Пети състав на Народния съд в София (л. 270).
София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 264-270

Вижте всички 13 изображения на документа

10720406

Писмени свидетелски показания на Павле Ат. Татарлиев за дейността на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов.

Копривщица, 20 ноем. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 57

Вижте всички 2 изображения на документа

10740067

Въпросник за установяване самоличността на подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 28 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 2

Вижте всички 2 изображения на документа

10740071

Протокол за разпит на подпоручик Петър Николов Тананов.

София, [29 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 4-6

Вижте всички 6 изображения на документа

10740077

Отговор на обвинителния акт на подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 17 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 10

Вижте всички 2 изображения на документа

10740083

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 23 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 11


10740098

Молба от подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов до Пети състав на Народния съд в София за допускане на недопуснати свидетели.

София, [27 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 17

Вижте всички 2 изображения на документа

10740116

Писмено нареждане на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София до данъчния началник във Варна за налагане възбрана върху недвижимите имоти на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов с отговор за неизпълнение на нареждането.

София, 15 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 18

Вижте всички 2 изображения на документа

10740121

Писмена последна дума на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов.

София, [19 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 20-21

Вижте всички 2 изображения на документа

10740194

Молба от адвокат Велю Кючуков, защитник на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов, до Пети състав на Народния съд в София за предоставяне преписи на протоколи за разпити на подсъдими в Пирдопския народен съд, посочени като свидетели разпит по делегация.

София, 16 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 48

Вижте всички 2 изображения на документа

10747389

Протокол за изпълнение на смъртната присъда на осъдените от Пети състав на Народния съд в София Антон Николов Козаров, капитан Атанас Иванов Малинков, Васил Цанков Цвятков, Славе Иванов Дервенски, Коста Георгиев Велчев, Антон (Дончо) Димитров Антонов, Асен Николов Рясков, полковник Христо Зашев Тумбин, Димитър Георгиев Тодоров, Георги (Гочо) Иванов Митев, Никола Георгиев Сираков, Цветан Асенов Младенов, Иван Василев Чергаров, Веселин Иванов Дошков, подпоручик Никола Милованов Анев, Васил Иванов Попов и подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 22 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 56


10747395

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за изпълнение на смъртната присъда на осъдените от Пети състав на Народния съд в София Антон Николов Козаров, капитан Атанас Иванов Малинков, Васил Цанков Цвятков, Славе Иванов Дервенски, Коста Георгиев Велчев, Антон (Дончо) Димитров Антонов, Асен Николов Рясков, полковник Христо Зашев Тумбин, Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта), Георги (Гочо) Иванов Митев, Никола Георгиев Сираков, Цветан Асенов Младенов, Иван Василев Чергаров, Веселин Иванов Дошков, подпоручик Никола Милованов Анев, Васил Иванов Попов и подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 23 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 59


10740107

Молба от подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов до Пети състав на Народния съд в София за допускане на недопуснати свидетели.

София, 1 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 17а

Вижте всички 2 изображения на документа

10740146

Удостоверение от Държавна областна болница - София за лечение на подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 3 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 25


10740158

Медицинско свидетелство от д-р М. Миладинов за лечение на подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 4 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 26

Вижте всички 2 изображения на документа

10718888

Протокол от 7-мо заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Стефан Богданов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров, Коста Георгиев Велчев, Иван Георгиев п.Иванов, Васил Иванов Попов, Славе Иванов Дервенски, Никола Христов Гешев, Павел Димитров Павлов и Иван Вутов Дачев (л. 167-168); Пеца Маркова Паничева за подсъдимите Асен Николов Рясков и Асен Димитров Мандраджиев (л. 168); Йосиф Таджер за подсъдимите Асен Димитров Мандраджиев, Асен Николов Рясков и Илия Петров Дюлгеров (л. 169); Димитър Ст. Иванов за подсъдимия подофицер Първан Георгиев Филипов (л. 169); Никола Григоров Попов за подсъдимите Димитър Георгиев Тодоров (бай Митю Коменданта), Никола Христов Гешев и Иван Велков Зеленогоров (л. 169-171); Тодорка Тодорова Димитрова за подсъдимите Любен Тодоров Димитров, Ненко Стоянов Петрунов, Коста Славов Жеков и Иван Велков Зеленогоров (л. 171-172); Кръстю Белев за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров, Павел Димитров Павлов, Коста Георгиев Велчев, инспектор Иванов, Богомил Петров Краснарев и Антон Николов Козаров (л. 172-173); Крум Тодоров Цанов за подсъдимите Васил Цанков Цвятков и Любен (Любомир) Иванов Томов (л. 173-174); Костадин Вутов Динов за подсъдимия подпоручик Петър Тананов (л. 174); Димитър Василев Христакев за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 174); Милотин Георгиев Димитров за подсъдимите Асен Николов Рясков и Димитър Борисов Батоев (л. 175); Раденко Григоров за подсъдимите Никола Георгиев Сираков, Радослав Стоянов Миндизов и Иван Василев Чергаров (л. 175); Никола Евтимов Стоянов за подсъдимите Софрони Минков Софрониев и Константин Георгиев Гигов (л. 176); Никола Цонев Орозов за подсъдимия Станчо Александров Торчанов (л. 176); Стоян Иванов Бозов за подсъдимия генерал Борис Димитров Иванов (л. 176-177).
София, 5 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 167-177

Вижте всички 11 изображения на документа

10740092

Молба от адвокат Велю Кючуков, защитник на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов, до Пети състав на Народния съд в София за спиране делото срещу подсъдимия в Пирдопския народен съд и продължаване делото срещу него в Пети състав в София.

София, 7 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 16

Вижте всички 2 изображения на документа

10740197

Молба от адвокат Велю Кючуков, защитник на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов, до Пети състав на Народния съд в София за представяне болнични удостоверения.

София, [8 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 49


10740124

Молба от адвокат Велю Кючуков, защитник на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов, до Пети състав на Народния съд в София за разпит по делегация на недопуснати свидетели.

София, 9 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 22


10740134

Въпросен лист на подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов за разпит на свидетеля капитан Христо Василев Ботев.

София, 9 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 23


10740191

Препис-извлечение на протокол за разпит на подсъдимите в Пирдопския народен съд Стоян Ал. Найденов, Симеон Димитров Събев, Стоян Митев Стоянов и Христо Бобев Доросиев във връзка с дейността на подпоручик Петър Николов Тананов.

Пирдоп, 9 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 29-47

Вижте всички 19 изображения на документа

10740062

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на подпоручик Петър Николов Тананов.

София, 10 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 1


10740170

Препис-извлечение на протокол за разпит на подсъдимия в Пирдопския народен съд капитан Христо Василев Ботев във връзка с дейността на подпоручик Петър Николов Тананов.

Пирдоп, [10 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 27-28

Вижте всички 4 изображения на документа
обратно най-горе