Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Асен Милованов Анев; Намерени резултати: 12


10740200

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Асен Милованов Анев.

София, 30 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 50


10740230

Втори допълнителен протокол за разпит на Асен Милованов Анев.

[Радомир], [15 ноем. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 57-58

Вижте всички 3 изображения на документа

10740233

Отговор на обвинителния акт на Асен Милованов Анев.

София, 19 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 59-60

Вижте всички 4 изображения на документа

10740237

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Асен Милованов Анев.

София, 27 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 61


10740245

Писмена последна дума на подсъдимия Асен Милованов Анев.

София, [19 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 66


10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10740216

Протокол за разпит на Асен Милованов Анев.

София, 4 окт. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 51-52, 64

Вижте всички 4 изображения на документа

10740226

Допълнителен протокол за разпит на Асен Милованов Анев.

[Радомир], [10 ноем. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 54-56

Вижте всички 8 изображения на документа

10718882

Протокол от 5-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: подпоручик Никола Милованов Анев (л. 103-110); генерал Борис Димитров Иванов (л. 110-113); Първан Георгиев Филипов (л. 113-115); Ставри Стоянов Митов (115-119); Асен Милованов Анев (л. 119-120); фелдфебел Иван Тонев Михайлов (л. 120-121); Борис Михайлов Милошев (л. 122-124); Иван Костадинов Лянгов (л. 124); Цоню Денчев д-р Цонев (л. 125-127); Димитър Велев Маринов (л. 127-129) и разпит на свидетелите: Яни Стоянов Габарев за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Янко Ангелов Калчев и Андон Димитров Андонов (л. 129-131); Аврам Солон Валецки за подсъдимите Добрин Бенев Цонев и Коста Георгиев Велчев (л. 131-134); Михаил Николов Димитров за подсъдимия Боян Пешев Атанасов (л. 134); архитект Нейчо Йорданов за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Добрин Бенев Цонев, Андрей Праматаров, Иван Георгиев п.Иванов и Цоню Денчев д-р Цонев (л. 134-137).
София, 1 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 103-137

Вижте всички 35 изображения на документа

10740221

Писмено известие на Радомирското околийско милиционерско управление до Държавна сигурност в София за изпращане писмените показания на Асен Милованов Анев.

[Радомир], 3 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 53


10740254

Карта за обвиняемо лице на Асен Милованов Анев.

София, [5 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 68

Вижте всички 2 изображения на документа

10740251

Удостоверение от Радомирското градско общинско управление за датата на раждане на Асен Милованов Анев.

Радомир, 8 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 67

обратно най-горе