Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Пеню Петров Телбизов; Намерени резултати: 17


10718875

Протокол от 4-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Любен Илиев Йоцов (л. 74-75); Борис Стоименов Ждребев (л. 75); спиране на делото против Никола Владимиров Ренджов до завръщането му от фронта (л. 75); разпит на подсъдимите: Крум Ангелов (л. 75-77); Андон Димитров Андонов (л. 77-80); Христо Миланов п.Христов (л. 80-81); Петър Михайлов Дранчовски (л. 81); Асен Николов Рясков (л. 81-84); Иван Нинов Якимов (л. 84); Захари Георгиев Абаджиев (л. 84-85); Илия Петров Дюлгеров (л. 85--86); Петър Бранков Митов (л. 86-86а); Димитър Георгиев Димитров (л. 86а-87); Крум Георгиев Илиев (л. 87); Янко Ангелов Калчев (л. 87-89); Александър Йорданов Антонов (л. 90); Радослав Стоянов Миндизов (л. 90-91); Никола Георгиев Сираков (л. 91-92); Иван Василев Чергаров (л. 93); Димитър Георгиев Тодоров (Коменданта) (л. 93-95); Стефан Христов Пахтарманов (л. 95-97); Веселин Иванов Дошков (л. 97-99); Стефан Иванов Хайгъров (л. 99-100); Първан Филипов Георгиев (л. 101) и Пеню Петров Телбизов (л. 101-102).
София, 28 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 74-102

Вижте всички 30 изображения на документа

10744347

Заявление от Пеню Петров Телбизов до Пети състав на Народния съд в София за издаване на удостоверение с препис-извлечение от присъдата му.

Ловеч, [28 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 253


10744359

Удостоверение от Околийския комитет на ОФ в Карнобат за дейноста на Пеню Петров Телбизов.

Карнобат, 17 окт. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 257


10744362

Писмено известие от Софийския централен затвор до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за връщане на постановление за привличане под отговорност на Пеню Петров Телбизов.

София, 14 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 260


10744368

Писмено заявление от Пеню Петров Телбизов до Пети състав на Народния съд в София за връщане на писмени доказателства и издаване на удостоверение.

София, 26 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 262


10744371

Удостоверение от Пети състав на Народния съд в София, че Пеню Петров Телбизов е бил подсъдим и осъден с условна присъда.

София, [27 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 263


10744375

Писмено изложение-изповед на подсъдимия Пеню Петров Телбизов.

София, [17 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 264-267

Вижте всички 8 изображения на документа

10744378

Писмена последна дума на подсъдимия Пеню Петров Телбизов.

София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 268-269

Вижте всички 3 изображения на документа

10747679

Писмено предписание на Пети състав на Народния съд в София до директора на Софийския централен затвор за пускане на свобода на Иван Нинов Якимов и Пеню Петров Телбизов.

София, 23 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 377


10748520

Писмено известие от Софийския областен съд до данъчния началник в София за съдебно решение за обезсилване издадените изпълнителни листове против условно осъдените от Пети състав на Народния съд в София Иван Нинов Якимов и Пеню Петров Телбизов.

София, 29 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 561


10744341

Отговор на обвинителния акт на Пеню Петров Телбизов.

София, 1 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 250

Вижте всички 2 изображения на документа

10744350

Карта за обвиняемо лице на Пеню Петров Телбизов.

София, [1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 254


10744353

Служебна бележка от Работническата партия (комунисти) в с. Горно Сливово за дейноста на Пеню Петров Телбизов.

с. Горно Сливово, Павликенска околия, 6 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 255


10744356

Служебна бележка от Комитета на ОФ в с. Горно Сливово за дейноста на Пеню Петров Телбизов.

с. Горно Сливово, Павликенска околия, 7 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 256


10744344

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Пеню Петров Телбизов.

София, 8 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 251


10744365

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Пеню Петров Телбизов.

София, [9 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 261


10718930

Протокол от 11-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: д-р Павел Тагаров за подсъдимия Борис Михайлов Милошев (л. 229); Васил Николов Серафимов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 229); Буко Леви за подсъдимите Христо Миланов п.Христов, Васил Цанков Цвятков, Владимир Икономов Шкутов, Христо Тодоров Драголов, Павел Димитров Павлов, Цветан Николов Шуманков, Иван Георгиев п.Иванов, Димитър Вельов Маринов, Андрей Иванов Праматаров и Добрин Бенев Цонев (л. 229); Цани Иванов Вълков за подсъдимия Любен Иванов Томов (л. 230); Тодора Димитрова за подсъдимия Маню Георгиев Начев (л. 230); Яко Барух за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Янко Ангелов Калчев и Андрей Иванов Праматаров (л. 230); Давид Ашер Бенвенисти за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 230); Султана Рачо Петрова за подсъдимия Маню Начев Георгиев, Сава Куцаров Иванов и Атанас Иванов Малинков (л. 230-231); Парашкева Гочо Гопин за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 231); инженер Ландау Нисим Алмозино за подсъдимия Маню Начев Георгиев (л. 231); Иван Петров Аврамов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров и Давидко Васев Каканаков (л. 231); Иван Сивков за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов, Павел Димитров Павлов и Никола Христов Гешев (л. 231); Коста Карагьозов за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Александър Иванов Санков (л. 231); Марко Гарти за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Никола Кръстев Каралеев за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Люба Г. Тренева за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 232); Васил Мандиев Тупаров за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Иван Калинов Караиванов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Янко Недев Делибатов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Вуко Каменов за подсъдимия Коста Георгиев Велчев (л. 232); Йордан Васев за подсъдимия Деспот Стоянов Минев (л. 232); Христо Ненов Ганев за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 233); Борис Николов Ненов за подсъдимия Димитър Емануилов Димитров (л. 233); подсъдимия Андон (Дончо) Димитров Андонов като свидетел за подсъдимия Иван Вутев Дачев (л. 233); архитект Пеев за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Фроска Иванова за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Пенка Христова за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); подсъдимия Цветан Николов Шуманков като свидетел за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); Надка Христова Попова за подсъдимите Васил Димитров Велков и Желез Иванов Демирев (л. 233); Никола Дойчинов и Крум Радев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 233); Марко Янков за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 233); Битуш Мошев за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 234); Бранко Кофарджиев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 234); подсъдимия Коста Георгиев Велчев като свидетел за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Евгения Маркова за подсъдимия Асен Николов Рясков (л. 234); Борис Христов за подсъдимия Асен Николов Рясков и Димитър Борисов Батоев (л. 234); Никола Младенов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Иван Топалов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Илия Попнедялков за подсъдимия Христо Атанасов Коков (л. 234); Роман Марков за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Людмил Белоусов за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 234-235); Тодора Пенчовска за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 235); Донка Йорданова Вълчева за подсъдимия Васил Димитров Велков (л. 235); Стойчо Петров Петровски за подсъдимия Цветан Николов Шуманков (л. 235); Васил Гатев Венков за подсъдимия Борис Стоименов Ждребев (л. 235); Петър Стоянов Бояджиев за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Стефан Петков за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Петър Хараламбиев Петров за подсъдимия Стефан Христов Пахтарманов (л. 235); Евтим Тодоров Илиев и Христо Коцев за подсъдимия Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта) (л. 236); Петко Василев Петков за подсъдимите Цветан Асенов Младенов, Константин Георгиев Гигов, Димитров, Петър Бранков Митов и Софрони Минков Софрониев (л. 236); Йото Върбанов Йотов за подсъдимия Никола Георгиев Сираков (л. 236).
София, 10 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 229-236

Вижте всички 16 изображения на документа
обратно най-горе