Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Пенчо Иванов Тревналиев; Намерени резултати: 20


10719128

Протокол от 15-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Обвинителна реч на народния обвинител Калистер Пешев (л. 250-253); защитни речи на: адвокат д-р Димитър Дамянов за подсъдимите Атанас Иванов Малинков и Димитър Борисов Батоев (л. 253-254); адвокат Гаврил Филипов за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов и Тома Исаев Константинов (л. 254-255); адвокат д-р Иван Димитров за подсъдимите Пенчо Иванов Тревналиев и Янко Ангелов Калчев (л. 255-256); адвокат Владимир Тумпаров за подсъдимия Добрин Бенев Цонев (л. 256-257); адвокат Минчо Мечков за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 257); адвокат Константин Манасиев за подсъдимите Йордан Димитров Зафиров, Славе Иванов Дервенски, Сотир Николов Георгиев и Васил Иванов Попов (л. 257); адвокат Георги Константинов за подсъдимите Тончо Владимиров Тодоров, Борис Стоименов Ждребев, Стефан Иванов Хайгъров и Първан Филипов Георгиев (л. 257-258); адвокат Кирил Воински за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 258).
София, 16 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 250-258

Вижте всички 17 изображения на документа

10719149

Протокол от 17-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Решение на съда за спиране делото срещу подсъдимия Иван Христов Иванов поради мобилизация (л. 264); защитни речи на: адвокат Велю Кючуков за подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов (л. 264); адвокат Атанас Славчев за подсъдимия Цветан Николов Шуманков (л. 264); адвокат Ботю Стоянов за подсъдимите Александър Йорданов Антонов и Стефан Христов Пахтарманов (л. 265); адвокат Йордан Кюранов за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 265); адвокат Георги Кацаров за подсъдимите Димитър Емануилов Димитров и Иван Вутев Дачев (л. 265-266); адвокат д-р Димитър Константинов за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Цоню Денчев д-р Цонев и полковник Христо Зашев Тумбин (л. 266-267); адвокат Митрошин Георгиев за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 267); адвокат Атанас Д. Керелов за подсъдимите Боян Пешев Атанасов и Иван Василев Икономов (л. 267); адвокат Гаврил Филипов за подсъдимия Тома Исаев Константинов (л. 267); адвокат Георги Ив. Горанов за подсъдимите Стоил Драганов Попов и Димитър Вельов Маринов (л.267-268); адвокат Любен Живков за подсъдимия Любен Иванов Томов (л. 268); адвокат Тодор Пенков за подсъдимия Деспот Стоянов Минев (л. 268); адвокат Нанко Моралиев за подсъдимите Захари Георгиев Абаджиев и Крум Георгиев Илиев (л. 268-269); адвокат Цвятко Григоров за подсъдимия Антон Димитров Антонов (л. 269); адвокат Никола Новаков за подсъдимите Давидко Васев Каканаков, Иван Нинов Якимов и Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта) (л. 269); адвокат Боян Стефанов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров и Тодор Йотов Дермонски (л. 269); изказване на народния обвинител Богомил Касабов с мнение за намаляване наказанията на подсъдимите Владимир Икономов Шкутов, Деспот Стоянов Минев, Павел Николов Димитров, Христо Атанасов Коков, Тончо Владимиров Тодоров, Христо Миланов п.Христов, Пенчо Иванов Тревналиев, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Димитър Емануилов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Давидко Васев Каканаков, Иван Нинов Якимов, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев и Стефан Иванов Хайгъров (л. 270); прочитане на присъдата на Пети състав на Народния съд в София (л. 270).
София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 264-270

Вижте всички 13 изображения на документа

10719160

Продължение на протокол от 3-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите при закрити врата: Андрей Иванов Праматаров (л. 271-284); Добрин Бенев Цонев (л. 284-288); Богомил Петров Краснарев (л. 289-294); Коста Георгиев Велчев (л. 295-304); Пенчо Иванов Тревналиев (л. 305); Цветан Николов Шуманков (л. 306-307); Боян Пешев Атанасов (л. 308); Йордан Димитров Зафиров (л. 309-310); Славе Иванов Дервенски (л. 311-312); Любен Иванов Томов (л. 313-314); Деспот Стоянов Минев (л. 315); Сотир Николов Георгиев (л. 316-318); Павел Николов Димитров (л. 319); Тодор Йотов Дермонски (л. 320); Васил Иванов Попов (л. 321-323); Иван Вутев Дачев (л. 324); Христо Атанасов Коков (л. 325-326); Георги Иванов Митев (л. 327); Андон Димитров Андонов (л. 327); Давидко Васев Каканаков (л. 328-329) и Тончо Владимиров Тодоров (л. 330).
София, [27 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 271-330

Вижте всички 60 изображения на документа

10723000

Препис от акт за налагане запор върху движимо имущество на подсъдимия Пенчо Иванов Тревналиев.

Попово, 13 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 283

Вижте всички 2 изображения на документа

10723038

Писмена молба от Люба Пенчова Тревналиева, съпруга на подсъдимия Пенчо Иванов Тревналиев, до Пети състав на Народния съд в София за издаване на писмено удостоверение.

София, 17 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 285


10723052

Отговор на обвинителния акт на Пенчо Иванов Тревналиев.

София, 19 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 286

Вижте всички 2 изображения на документа

10723064

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Пенчо Иванов Тревналиев.

София, 23 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 288


10723093

Препис на Заповед № 1846 на Директора на полицията Христо Тодоров Драголов за награждаване на разузнавачите Коста Георгиев Велчев, Илия Кецкаров, Янко Ангелов Калчев, Александър Атанасов, Йордан Димитров Зафиров, Пенчо Иванов Тревналиев, Славе Иванов Дервенски, Сотир Николов Георгиев, Георги Иванов Митев, Иван Симеонов Иванов, Димитър Антонов, Васил Иванов Попов, Андон (Дончо) Димитров Андонов, Григор Грамчев, Стоян Филипов, Севастица Панайотова, Радка Ангелова и Ирина Стоянова с парични награди.

София, 18 март 1942 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 292


10723125

Писмена последна дума на Пенчо Иванов Тревналиев.

София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 299


10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10747930

Разписка от подсъдимия Пенчо Иванов Тревналиев за получаване на обвинителния акт.

София, 15 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 55


10722973

Протокол за разпит на Пенчо Иванов Тревналиев.

София, [5 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 276-280, 295-297

Вижте всички 13 изображения на документа

10722868

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Пенчо Иванов Тревналиев.

София, 12 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 275


10722983

Удостоверение от Поповското градско общинско управление, че на подсъдимия Пенчо Иванов Тревналиев няма записани имоти.

Попово, 2 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 282


10723075

Удостоверение от Пети състав на Народния съд в София до подсъдимия Пенчо Иванов Тревналиев за снабдяване с писмени доказателства.

София, [2 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 290


10798516

Препис-извлечение от присъдата на Пенчо Иванов Тревналиев, постановена от Пети състав на Народния съд в София.

София, 22 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 624

Вижте всички 2 изображения на документа

10723107

Карта за обвиняемо лице на Пенчо Иванов Тревналиев.

София, [5 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 298


10723084

Писмено известие от Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София във връзка с дейността на подсъдимия Пенчо Иванов Тревналиев.

София, 6 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 291


10798512

Писмено известие от Софийски градски съд до Министерство на вътрешните работи за изпращане молбата на Пенчо Иванов Тревналиев за издаване препис от присъдата му, постановена от Пети състав на Народния съд в София.

София, 24 юни 1959 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 622


10798514

Молба от Пенчо Иванов Тревналиев до Софийския градски съд за издаване препис от присъдата му, постановена от Пети състав на Народния съд в София, във връзка с амнистия.

София, 24 юни 1959 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 623

обратно най-горе