Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Никола Антонов Ночев; Намерени резултати: 4


10740846

Карта за обвиняемо лице на Никола Антонов Ночев.

[Шумен], [22 юли 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 140


10740851

Писмено известие от Шуменското градско общинско управление до Софийския областен съд за изпращане попълнена карта на осъдения от Пети състав на Народния съд в София Никола Антонов Ночев.

[Шумен], 23 юли 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 142а


10747267

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Иван Василев Икономов, Иван Цветков Иванов, Георги Стоянов Георгиев, Борис Станков Илиев и Никола Антонов Ночев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 17


10740858

Препис на сведение-декларация за самоличността на подсъдимия Никола Антонов Ночев, дадени от съпругата му Параскева Николова Ночева.

София, 8 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 142

обратно най-горе