Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов; Намерени резултати: 8


10740346

Карта за обвиняемо лице на Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов.

София, [20 юли 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 73


10740356

Писмено искане от Софийския областен съд до директора на народната милиция в София за попълване картата за обвиняемо лице на Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов.

София, 14 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 75


10740371

Препис-извлечение от съдебния акт на Пети състав на Народния съд в София с присъдата на Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов.

София, [19 юли 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 76


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10748531

Писмено известие от Софийско областно данъчно управление до председателя на Върховния Народния съд за връщане изпълнителния лист по присъдата на Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов.

София, 16 май 1947 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 563


10748534

Изпълнителен лист по присъдата на Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, постановена от Пети състав на Народния съд в София.

София, 22 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 565

Вижте всички 2 изображения на документа

10747663

Писмени свидетелски показания на Никола Григоров Попов за дейността на Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта), Иван Василев Чергаров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Марин (Минчо) Христов Митев, подполковник Кръстев, поручик Хараламби Димитров Личев, капитан Димитър Иванов Радев и поручик Михаил Петров Рименов.

София, [12 ноем. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 295-296

Вижте всички 2 изображения на документа

10747330

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов.

София, [11 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 28

обратно най-горе