Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Любен Стоянов Кантуров; Намерени резултати: 7


10744280

Карта за обвиняемо лице на Любен Стоянов Кантуров.

София, 14 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 205


10744284

Писмено известие от Флорошкото селско общинско управление до Софийския областен съд за връщане непопълнена карта за обвиняемо лице на осъдения на смърт от Пети състав на Народния съд в София Любен Стоянов Кантуров.

с. Флорош, Дупнишка околия, 26 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 207


10744287

Писмено искане на Софийския областен съд до кмета на с. Флорош за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения на смърт от Пети състав на Народния съд в София Любен Стоянов Кантуров.

София, 14 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 208


10744290

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Любен Стоянов Кантуров.

София, [22 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 210


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10744293

Писмено известие на бирника по изпълнителните дела в Горна Джумая до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София във връзка с движимите и недвижимите имоти на осъдения на смърт Любен Стоянов Кантуров.

Горна Джумая, 5 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 211


10744296

Записка за вписване възбрана на недвижимите имоти на осъдения на смърт от Пети състав на народния съд в София Любен Стоянов Кантуров.

Горна Джумая, 5 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 152, л. 212

обратно най-горе