Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Любен Иванов Йорданов; Намерени резултати: 15


10721004

Акт-протокол на Горнооряховското данъчно управление за налагане запор на движимо имущество на подсъдимия Любен Иванов Йодранов.

София, 21 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 160


10737579

Писмено известие от Софийския централен затвор до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за връщане на постановление за привличане под отговорност на Любен Иванов Йорданов.

София, 20 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 151


10737585

Писмена молба от Сийка Иванова, майка на подсъдимия Любен Иванов Йорданов, до Пети състав на Народния съд в София за снизхождение.

София, 17 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 154

Вижте всички 2 изображения на документа

10737594

Въпросник за установяване самоличността на Любен Иванов Томов.

София, 29 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 158

Вижте всички 2 изображения на документа

10737597

Протокол за разпит на Любен Иванов Томов.

София, [29 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 159-163, 170-172

Вижте всички 13 изображения на документа

10737606

Писмени свидетелски показания на Борис Николов Пенев за дейността на Любен Иванов Томов.

Мездра, 14 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 165

Вижте всички 2 изображения на документа

10737609

Отговор на обвинителния акт на Любен Иванов Томов.

София, 19 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 167


10737612

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Любен Иванов Томов.

София, 23 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 168


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10726418

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Любен Иванов Йорданов.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 13


10737588

Карта за обвиняемо лице на Любен Иванов Йорданов.

София, [1 юли 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 156


10718885

Протокол от 6-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Алипи Андреев за подсъдимите Васил Цанков Цвятков, Никола Крумов Равелов и Любен Иванов Йорданов (л. 138-140); Стефан Разсолков за подсъдимите Радослав Стоянов Миндизов, Никола Георгиев Сираков, Иван Василев Чергаров, Димитър Георгиев Тодоров (бай Митю Коменданта) и полковник Христо Зашев Тумбин (л. 140-142); д-р Никола Василев за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Славе Иванов Дервенски, Дончо Андреев и Андрей Иванов Праматаров (л. 142-144); Кръстю Нанов за подсъдимите Добрин Бенев Цонев, Андрей Иванов Праматаров, Боян Пешев Атанасов и Коста Георгиев Велчев (л. 144-145); Корнелия Хараламбиева за подсъдимите Добрин Бенев Цонев и Коста Георгиев Велчев (л. 145-146); Дуко Рангелов за Иван Димов, Миладинов, Аврамов и подсъдимите Васил Димитров Велчев, Милко Ангелов и Атанас Ставрев Аначков (л. 146-148); Тодор Витков Кръщев за подсъдимите Асен Николов Рясков, Димитър Борисов Батоев и Боян Пешев Атанасов (л. 148-149); Димитър Ц. Василев за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Илия Петров Дюлгеров, Софрони Минков Софрониев, Иван Георгиев п.Иванов, Цветан Леснев и подпоручик Славейков (л. 149-150); Елена Аргирова за подсъдимите Милко Божилов Ангелов и Атанас Ставрев Аначков (л. 150-151); Петко Георгиев Проданов за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Софрони Минков Софрониев и Илия Петров Дюлгеров (л. 151-152); Кола Маринова за Иван Генов Богданов (л. 153); Никола Каменов Петров за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Цветан Асенов Младенов и Илия Петров Дюлгеров (л. 153); Васил Гоцев Пеев за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Цветан Асенов Младенов и Софрони Минков Софрониев (л. 153-154); Рафаел Моис Таджер за подсъдимите Асен Николов Рясков, Илия Петров Дюлгеров, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Аначков, Димитър Вельов Маринов, Захари Георгиев Абаджиев и Иван Георгиев п.Иванов (л. 155-156); Владимир Гълъбинов за подсъдимите Димитър Борисов Батоев и Асен Николов Рясков (л. 156); Минчо Василев Минчев за подсъдимите Павел Димитров Павлов, Христо Тодоров Драголов, Антон Николов Козаров, Атанас Иванов Малинков и Никола Христов Гешев (л. 157-159); Елена Балабанова за подсъдимите Любен Тодоров Димитров, Коста Славов Жеков и Ненко Стоянов Петрунов (л. 159-160); Спас Деспотов за подсъдимите Любен Тодоров Димитров, Коста Савов Жеков, Ненко Стоянов Петрунов, Антон Николов Козаров и Димитър Георгиев Димитров (л. 161); Тодор Василев Николов за подсъдимите Софрони Минков Софрониев, Константин Георгиев Гигов, Гено Лилов и Илия Петров Дюлгеров (л. 161-163); Асен Рангелов Рашев за подсъдимите Милко Божилов Ангелов, Атанас Ставрев Аначков, Васил Димитров Велчев и Илия Петров Дюлгеров (л. 163); Бончо Шопов за подсъдимите Крум Ангелов Ганов, Асен Николов Рясков и Константин Георгиев Гигов (л. 164); Нисим Леви за подсъдимите Илия Петров Дюлгеров, Захари Георгиев Абаджиев, Асен Димитров Мандраджиев, Иван Георгиев п.Иванов, Асен Николов Рясков и Димитър Вельов Маринов (л. 164-165); Султана Марко Леви за подсъдимите Захари Георгиев Абаджиев, Асен Николов Рясков, Димитър Вельов Маринов и Асен Димитров Мандраджиев (л. 165-166).
София, 2 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 138-166

Вижте всички 29 изображения на документа

10737621

Карта за обвиняемо лице на Любен Иванов Томов.

София, [5 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 173


10737582

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Любен Иванов Йорданов.

София, 11 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 153


10737600

Писмено известие от Разградското околийско управление до директора на Народната милиция в София за изпращане на Любен Иванов Томов.

София, 12 ян. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 164

обратно най-горе