Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Крум Иванов Крайчев; Намерени резултати: 3


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10748474

Писмено заявление от Славейка Крум Крайчева до Пети състав на Народния съд в София с искане за разпит на подсъдимия й съпруг Крум Иванов Крайчев, подсъдим и в Народния съд в гр. Чирпан.

София, 26 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 388


10744388

Карта за обвиняемо лице на Крум Иванов Крайчев.

София, [1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 3

обратно най-горе