Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Иван Цветков Иванов; Намерени резултати: 5


10740788

Писмено искане на Софийския областен съд до директора на народната милиция в София за попълване карта на осъдения на смърт от Пети състав на Народния съд в София Иван Цветков Иванов.

София, 25 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 128


10740791

Писмено искане на Софийския областен съд до кмета на Пловдив за попълване карта на осъдения на смърт от Пети състав на Народния съд в София Иван Цветков Иванов.

София, 14 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 129


10740799

Писмено известие от Пловдивското градско общинско управление до Софийския областен съд по въпроса за попълване карта на осъдения на смърт от Пети състав на Народния съд в София Иван Цветков Иванов.

Пловдив, 23 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 131


10747267

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Иван Василев Икономов, Иван Цветков Иванов, Георги Стоянов Георгиев, Борис Станков Илиев и Никола Антонов Ночев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 17


10740782

Препис-извлечение от съдебния акт на Пети състав на Народния съд в София с присъдата на Иван Цветков Иванов.

София, [3 окт. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 127





обратно най-горе