Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: фелдфебел Иван Тонев Михайлов; Намерени резултати: 13


10719136

Протокол от 16-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Защитни речи на: адвокат Кантарджиев за подсъдимите Борис Михайлов Милошев и Иван Георгиев п.Иванов (л. 258-259); адвокат Михаил Стоенчев за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров, Никола Георгиев Сираков и Радослав Стоянов Миндизов (л. 259); адвокат Стефан Михайлов за подсъдимите Маню Начев Георгиев, Желез Иванов Демиров, Любен Илиев Йоцов, Стефан Василев Загоров, подпоручик Никола Милованов Анев и фелдфебел Иван Тонев Михайлов (л. 259-260); адвокат Тодор Пенков за подсъдимия Желез Иванов Демиров (л. 260); адвокат Рафаил Примов за подсъдимите Васил Димитров Велков и Георги (Гочо) Иванов Митев (л. 260-261); адвокат Димитър Христов за подсъдимия Андрея Йорданов Куманов (л. 261); адвокат Димитър Икономов Шкутов за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Илия Петров Дюлгеров (л. 261-262); адвокат Георги Константинов за подсъдимите Христо Атанасов Коков и Иван Константинов Лянгов (л. 262); адвокат Стоков за подсъдимия Цветан Асенов Младенов (л. 262); адвокат Крум Тодоров за подсъдимите Кирил Димитров Христов и Петър Бранков Митов (л. 262); адвокат Георги Т. Гайдаров за подсъдимия Крум Ангелов Ганов (л. 262-263); адвокат д-р Хараламби Орошаков за подсъдимия Антон Николов Козаров (л. 263); адвокат Марин Маринов за подсъдимия Богомил Петров Краснарев (л. 263).
София, 17 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 258-263

Вижте всички 11 изображения на документа

10740380

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на фелдфебел Иван Тонев Михайлов.

София, 30 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, опис 1, а.е. 150, л. 79


10740390

Протокол за разпит на фелдфебел Иван Тонев Михайлов.

София, 28 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 80

Вижте всички 2 изображения на документа

10740460

Служебна бележка от Дирекция на трамваите и осветлението за дейността на Иван Тонев Михайлов.

София, 14 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 84


10740466

Удостоверение от военния ж.п. комендант на гара София за дейността на фелдфебел Иван Тонев Михайлов.

София, 13 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 86


10740471

Отговор на обвинителния акт на фелдфебел Иван Тонев Михайлов.

София, 20 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 87

Вижте всички 2 изображения на документа

10740474

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия фелдфебел Иван Тонев Михайлов.

София, 24 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 88


10740477

Писмена последна дума на подсъдимия фелдфебел Иван Тонев Михайлов.

София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 90

Вижте всички 2 изображения на документа

10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10740480

Протокол за предаване от фелдфебел Иван Тонев Михайлов на военното комендантството при Захарна фабрика коне, файтони и платформи, взети от германците.

София, 8 септ. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 91-92

Вижте всички 2 изображения на документа

10718882

Протокол от 5-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: подпоручик Никола Милованов Анев (л. 103-110); генерал Борис Димитров Иванов (л. 110-113); Първан Георгиев Филипов (л. 113-115); Ставри Стоянов Митов (115-119); Асен Милованов Анев (л. 119-120); фелдфебел Иван Тонев Михайлов (л. 120-121); Борис Михайлов Милошев (л. 122-124); Иван Костадинов Лянгов (л. 124); Цоню Денчев д-р Цонев (л. 125-127); Димитър Велев Маринов (л. 127-129) и разпит на свидетелите: Яни Стоянов Габарев за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Янко Ангелов Калчев и Андон Димитров Андонов (л. 129-131); Аврам Солон Валецки за подсъдимите Добрин Бенев Цонев и Коста Георгиев Велчев (л. 131-134); Михаил Николов Димитров за подсъдимия Боян Пешев Атанасов (л. 134); архитект Нейчо Йорданов за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Добрин Бенев Цонев, Андрей Праматаров, Иван Георгиев п.Иванов и Цоню Денчев д-р Цонев (л. 134-137).
София, 1 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 103-137

Вижте всички 35 изображения на документа

10740463

Служебна бележка от комитета на ОФ в с. Горна Врабча за дейността на Иван Тонев Михайлов.

София, 5 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 85


10740457

Карта за обвиняемо лице на фелдфебел Иван Тонев Михайлов.

София, [5 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 82

обратно най-горе