Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Славейко Лазаров Василев; Намерени резултати: 128


10633597

Протокол от 2-ро заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: генерал Петър Георгиев Пенев (л. 421-423); генерал Христо Г. Боснев (л. 423-424); адмирал Асен Константинов Тошев (л. 424-425); генерал Асен Сираков (л. 425-426); поручик Стефан Величков Добринов (л. 426-427); подпоручик Драгошин Георгиев Захариев (л. 427); подофицер Иван Маринов Проданов (л. 427-428); подофицер Йордан Вутов Тодоров (л. 428); подпоручик Симеон Проданов Петков (428); кандидат-подофицер Тончо Марчев Тончев (428); фелдфебел Петър Миков Мишев (428); капитан Андрей Желязков Шевкенов (428-429); подполковник Коста Василев Янков (429); капитан Коста Янев Ялъмов (л. 429); поручик Иван В. Косовски (л. 429); поручик Любен Георгиев Станчев (л. 429-430); подофицер Иван Стефанов Чокойски (л. 430); подофицер Цано Петров Вутов (л. 430); подпоручик Живко Димитров Генчев (л. 430); полковник Владимир Стефанов Хаджийски (л. 430); подпоручик Димитър Добрев Динков (л. 431).
София, 26 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 421-431

Вижте всички 21 изображения на документа

10631575

Протокол от 6-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Милан Костов Ласков (л. 453); майор Константин Христов Тапаров (453-454); Божидар Петков Сокеров (л. 454); майор Сава Василев Цанев (л. 454-455); кандидат-подофицер Европ Кирилов Петров (л. 455); подпоручик Александър Желязков Василев (л. 455) и с разпит на свидетелите: Любка Атанасова Спасова и Георги Караманов за подсъдимия подпоручик Райчо Шопов (л. 456); Киро Георгиев Николов за подсъдимите подпоручик Страхил Яшмаков и Европ Кирилов (л. 456-457); Иван Цеков Иванов за подсъдимия подпоручик Страхил Яшмаков и Европ Кирилов (л. 457); Досю Петров Бакалов за подсъдимия полковник Борис Митров (л. 457); Стефан Г. Янакиев за подсъдимия подполковник Петър Зафиров и фелдфебел Никола Нанков (л. 457); Иван Тодоров Рибаров за подсъдимите поручик Стефан Добринов, подпоручик Драгошин Захариев и Ангел Попов (л. 458-459); Генчо Нейков Чипов за подсъдимите майор Александър Дочев, поручик Стефан Добринов и подпоручик Драгошин Захариев (л. 459); Трендафил Герасимов за подсъдимия подпоручик Стойчо Стамболийски (л. 459); капитан Михаил Георгиев за подсъдимите поручик Кирил Китанов и полковник Георги Теофилов (л. 459); Христо Кузев за подсъдимия майор Никола Мутафчиев (л. 459-460); Цветан Костов за подсъдимите майор Йордан п.Янков и капитан Иван х.Рашков (л. 460); Константин Крумов Пастърмаджиев за подсъдимите поручик Любен Станчев, подофицер Цано Петров Вутов, подофицер Иван Ст. Чокойски и майор Йордан п.Янков (л. 460-461); Тодор Душанов Миленков за подсъдимите поручик Любен Станчев и майор Йордан п.Янков (л. 461); Марко Георгиев Марков за подсъдимите поручик Любен Станчев и майор Йордан п.Янков (л. 461).
София, 30 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 453-461

Вижте всички 18 изображения на документа

10631585

Протокол от 7-мо заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Божко Марков Манов за подсъдимите поручик Любен Станчев, подофицер Цано Петров Вутов, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Иван Косовски и майор Йордан п.Янков (л. 462); Благой Станков Корназов за подсъдимите капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Иван Косовски и майор Йордан п.Янков (л. 462); Станчо Каранешев за подсъдимите поручик Любен Станчев, подофицер Цано Петров Вутов, подофицер Иван Ст. Чокойски, поручик Иван Косовски, майор Йордан п.Янков и капитан Коста Янев Ялъмов (л. 462-463); д-р Георги Екимов за подсъдимия генерал Христо Боснев (л. 463); с разпит на подсъдимия майор Йордан п.Янков (463-464); с разпит на свидетелите: Пейно Пейнов за полковник Борис Митров (л. 465); Васил Богданов Танев за подсъдимите полковник Стойно Бачийски, майор Никола Мутафчиев и подпоручик Никола п.Данев (л. 465); Гълъб Киров за подсъдимите фелдфебел Петър Миков и полковник Слави Кацаров (л. 465); Борис Лозанов, Иван Младенов и Иван Радунчев за подсъдимия фелдфебел Петър Миков (л. 465-466); Бончо Христов за подсъдимите полковник Първи Христов, Стоян Узунов, капитан Цоню Цонев, подофицер Стефан Щерев, Иван Янков Узунов, Дамян Александров Ботушаров, Стоян Маринов Стоянов, Георги Захариев Огнянов и Петър Йорданов Петров (л. 466); Руси Русев за подсъдимите капитан Цоню Цонев, Петър Йорданов Петров, подофицер Стефан Щерев, Стоян Маринов Стоянов, Дамян Александров Ботушаров, полковник Първи Христов (л. 466-467); Димитър Ангелов Митов за подсъдимия Петко Бояджиев (л. 467); Методи Любенов за подсъдимите майор Никола Костадинов Иванов и капитан Ангел Николов Недялков (л. 467); Янко Димитров за подсъдимите майор Йордан п.Янков, капитан Петко Бояджиев, Димитър Константинов и капитан Иван х.Рашков (л. 467).
София, 31 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 461-467

Вижте всички 13 изображения на документа

10631803

Протокол от 24-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Защитни речи на: адвокат Казанджиев за подсъдимия подпоручик Никола п.Данев (л. 574); адвокат Крум Паспалев за подсъдимите подполковник Васил Димитров Атанасов, капитан Димитър Чипилов и полковник Борис Митров (л. 574); адвокат Димитър Алексиев за подсъдимия подпоручик Александър Желязков Василев (л. 574); адвокат Кръстю Стаменов за подсъдимите генерал Асен Сираков, полковник Гроздан Грозданов, подполковник Милан Костов, капитан Андрей Шевкенов, подофицер Иван Чокойски, подофицер Цано Вутов, фелдфебел Петър Миков, Димитър Бакалов и полковник Слави Кацаров (л. 574-575); адвокат Крум Тричков за подсъдимите капитан Никола Кръстев и подпоручик Димитър Динков (л. 575); адвокат Стефан Михайлов за подсъдимите д-р Николай Николаев, генерал Петър Цанков, генерал Ничо Георгиев, Владимир Каменов, Дамян Ботушаров, подполковник Коста Янков и поручик Константин Костов (л. 575-576); адвокат Кацаров и адвокат Андрей Лунгов за подсъдимия поручик Петър Иванов Амзел (л. 576); адвокат Христо Хранов за подсъдимия Стефан Костов Ганев (л. 576-577); адвокат Константин Петров за подсъдимите подпоручик Александър Желязков и Богдан Петров Николов Маджарски (л. 577); адвокат Марин Маринов за подсъдимия генерал Христо Козаров (л. 577); последна дума на подсъдимите: генерал Ничо Георгиев, генерал Петър Пенев, генерал д-р Христо Боснев, адмирал Асен Тошев, генерал Асен Сираков, поручик Стефан Добринов, подпоручик Драгошин Захариев, подофицер Иван Проданов, майор Йордан Палашев, подофицер Вълко Тодоров Вълков, фелдфебел Димитър Маджарски, подофицер Иван Проданов, кандидат-подофицер Тончо Марчев, полковник Иван Калайджиев, полковник Слави Кацаров, фелдфебел Петър Миков, капитан Андрей Шевкенов, капитан Коста Ялъмов, поручик Любен Станчев, подофицер Иван Чокойски, подофицер Цано Вутов, полковник Владимир Хаджийски, подпоручик Димитър Динков, Владимир Каменов, капитан Димитър Чипилов, редник Павел Караризов, полковник Борис Митров, подофицер Васил Жотев, подпоручик Никола п.Данев, майор Никола Мутафчиев, школник Константин Геров, майор Димитър Кокошков, подпоручик Страхил Яшмаков, подофицер Европ Кирилов, редник Георги Соколов Витанов, редник Георги Цачев, капитан Живко Трайков Иванов, поручик Константин Костов, Тодор Петров Михайлов, капитан Стойчо Цонев, подпоручик Васил Попов, подпоручик Васил Сергев, поручик Георги Табаков (л. 577-578, 580).
София, 19 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 574-578, 580

Вижте всички 12 изображения на документа

10632775

Писмено известие от Прокурорския надзор при Софийски областен съд до председателя на Четвърти състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение, считано от 21 април 1945 г., на присъдите на: Стефан Величков Добринов, Драгошин Георгиев Захариев, Коста Василев Янков, Владимир Радославов Каменов, Васил Петров Жотев, Никола п.Данев, Първи Георгиев Христов, Методи Йорданов Спасов, Сава Василев Цанев, Васил Койчев Цанев, Стойчо Стоянов Стамболийски, Христо Лазаров Козаров, инженер Иван Николов Иванов, Иван Маринов Проданов, Владимир Стефанов Хаджийски, Димитър Добрев Динков, Йордан п.Петров п.Янков, Константин Асенов Костов, Георги Цачев Ненов, Александър Желязков Василев, Стефан Костов Ганев, Цоню Неделчев Цонев, Стоян Маринов Стоянов, Методи Христов Данчев, Стойчо Иванов Недялков, Ангел Кузманов Попов, Йордан Димитров Палашев, Димитър Костадинов Маджарски, Павел Томов Караризов, Георги Соколов Витанов, Петър Йорданов Петров, Иван Николов Клисуров, Стефан Димитров Щерев, Дамян Александров Ботушаров, Петър Йорданов Петров, Иван Янков Узунов, Тодор Стайков Пехливанов, Милан Костов Ласков, Петър Георгиев Пенев, Христо Георгиев Боснев, Йордан Вутов Тодоров, Иван Иванов Калайджиев, Андрей Желязков Шевкенов, Любен Георгиев Станчев, Иван Стефанов Чокойски, Цано Петров Вутов, Никола Радославов Мутафчиев, Живко Трайков Иванов, Васил Антонов Сергев, Стою Петров Стоев, Георги Захариев Огнянов, Димитър Трифонов Бакалов, Андрей Иванов Андреев, Петър Неделчев Тодоров, Иван Вълчев Косовски, Живко Димитров Генчев, Борис Милев Митров, Европ Кирилов Петров, Георги Константинов Станишев, Симеон Проданов Петков, Петър Миков Мишев, Иван Григоров Илиев и Васил Иванов Попов.

София, 14 май 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 405

Вижте всички 2 изображения на документа

10611059

Писмена декларация на младшите трудови офицери за дейността на подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Иван Вълчев Косовски, поручик Любен Георгиев Станчев, подофицер Иван Ст. Чокойски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, [22 окт. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 46-48

Вижте всички 6 изображения на документа

10611062

Протокол на следствената комисия при Трудови войски с мнение за даване под съд на подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Асен Георгиев Димитров, поручик Любомир Тодоров Дренски, поручик Иван Вълчев Косовски, поручик Любен Георгиев Станчев, подофицер Иван Стефанов Чокойски, полковник Иван Панов Рогозаров, поручик Никола Иванов Казанджиев и подофицер Цано Петров Вутов.

София, 17 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 57

Вижте всички 2 изображения на документа

10611290

Писмено изложение от група лица до Министерство на войната с искане за задържане и провеждане на следствие на подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Асен Георгиев Димитров, поручик Любомир Тодоров Дренски, поручик Любен Георгиев Станчев, подофицер Иван Стефанов Чокойски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, [26 септ. 1944 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 133-134

Вижте всички 2 изображения на документа

10611362

Писмени свидетелски показания на Станчо Недялков Каранешев за дейността на подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Любен Георгиев Станчев, поручик Иван Вълчев Косовски, подофицер Иван Стефанов Чокойски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, 16 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 223-225

Вижте всички 5 изображения на документа

10611405

Писмено изложение на подсъдимите подофицери Иван Стефанов Чокойски и Цано Петров Вутов до Четвърти състав на Народния съд в София.

София, 18 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 232-234

Вижте всички 6 изображения на документа

10611548

Отговор на обвинителния акт на подофицер Цано Петров Вутов.

София, 29 март 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 256


10611595

Писмени свидетелски показания на Бенцион Ешкенази за дейността на подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Иван Косовски, поручик Любомир Станчев и подофицер Цано Петров Вутов.

София, [24 февр. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 288

Вижте всички 2 изображения на документа

10614560

Писмени свидетелски показания на Борис Стоянов Фандъков за дейността на поручик Иван Вълчев Косовски, подпоручик Стойчо Стамболийски, подофицер Цано Петров Вутов и подполковник Коста Василев Янков.

[София], [13 февр. 1945 г.]
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 115, л. 8-9

Вижте всички 3 изображения на документа

10718875

Протокол от 4-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Любен Илиев Йоцов (л. 74-75); Борис Стоименов Ждребев (л. 75); спиране на делото против Никола Владимиров Ренджов до завръщането му от фронта (л. 75); разпит на подсъдимите: Крум Ангелов (л. 75-77); Андон Димитров Андонов (л. 77-80); Христо Миланов п.Христов (л. 80-81); Петър Михайлов Дранчовски (л. 81); Асен Николов Рясков (л. 81-84); Иван Нинов Якимов (л. 84); Захари Георгиев Абаджиев (л. 84-85); Илия Петров Дюлгеров (л. 85--86); Петър Бранков Митов (л. 86-86а); Димитър Георгиев Димитров (л. 86а-87); Крум Георгиев Илиев (л. 87); Янко Ангелов Калчев (л. 87-89); Александър Йорданов Антонов (л. 90); Радослав Стоянов Миндизов (л. 90-91); Никола Георгиев Сираков (л. 91-92); Иван Василев Чергаров (л. 93); Димитър Георгиев Тодоров (Коменданта) (л. 93-95); Стефан Христов Пахтарманов (л. 95-97); Веселин Иванов Дошков (л. 97-99); Стефан Иванов Хайгъров (л. 99-100); Първан Филипов Георгиев (л. 101) и Пеню Петров Телбизов (л. 101-102).
София, 28 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 74-102

Вижте всички 30 изображения на документа

10719149

Протокол от 17-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Решение на съда за спиране делото срещу подсъдимия Иван Христов Иванов поради мобилизация (л. 264); защитни речи на: адвокат Велю Кючуков за подсъдимия подпоручик Петър Николов Тананов (л. 264); адвокат Атанас Славчев за подсъдимия Цветан Николов Шуманков (л. 264); адвокат Ботю Стоянов за подсъдимите Александър Йорданов Антонов и Стефан Христов Пахтарманов (л. 265); адвокат Йордан Кюранов за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 265); адвокат Георги Кацаров за подсъдимите Димитър Емануилов Димитров и Иван Вутев Дачев (л. 265-266); адвокат д-р Димитър Константинов за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Цоню Денчев д-р Цонев и полковник Христо Зашев Тумбин (л. 266-267); адвокат Митрошин Георгиев за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 267); адвокат Атанас Д. Керелов за подсъдимите Боян Пешев Атанасов и Иван Василев Икономов (л. 267); адвокат Гаврил Филипов за подсъдимия Тома Исаев Константинов (л. 267); адвокат Георги Ив. Горанов за подсъдимите Стоил Драганов Попов и Димитър Вельов Маринов (л.267-268); адвокат Любен Живков за подсъдимия Любен Иванов Томов (л. 268); адвокат Тодор Пенков за подсъдимия Деспот Стоянов Минев (л. 268); адвокат Нанко Моралиев за подсъдимите Захари Георгиев Абаджиев и Крум Георгиев Илиев (л. 268-269); адвокат Цвятко Григоров за подсъдимия Антон Димитров Антонов (л. 269); адвокат Никола Новаков за подсъдимите Давидко Васев Каканаков, Иван Нинов Якимов и Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта) (л. 269); адвокат Боян Стефанов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров и Тодор Йотов Дермонски (л. 269); изказване на народния обвинител Богомил Касабов с мнение за намаляване наказанията на подсъдимите Владимир Икономов Шкутов, Деспот Стоянов Минев, Павел Николов Димитров, Христо Атанасов Коков, Тончо Владимиров Тодоров, Христо Миланов п.Христов, Пенчо Иванов Тревналиев, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Димитър Емануилов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Давидко Васев Каканаков, Иван Нинов Якимов, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев и Стефан Иванов Хайгъров (л. 270); прочитане на присъдата на Пети състав на Народния съд в София (л. 270).
София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 264-270

Вижте всички 13 изображения на документа

10744905

Отговор на обвинителния акт (молба) на Захари Георгиев Абаджиев.

София, 20 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 35

Вижте всички 2 изображения на документа

10744917

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Захари Георгиев Абаджиев.

София, 27 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 36


10744905

Молба (писмена защита) от адвокат Нанко Моралиев, защитник на подсъдимия Захари Георгиев Абаджиев, до Пети състав на Народния съд в София.

София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 37

Вижте всички 2 изображения на документа

10744905

Писмена последна дума на подсъдимия Захари Георгиев Абаджиев.

София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 40

Вижте всички 2 изображения на документа

10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10748039

Разписка от подсъдимия Захари Георгиев Абаджиев за получаване на обвинителния акт.

София, 13 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 101


10906159

Копие на телеграма от народния обвинител при Седми състав на Народния съд в София до народния обвинител в Дупница за изпращане на свидетелски показания, както и за издирване, задържане и изпращане в София на Кирил Вениаминов Далкалъчев и Никола Михайлов Байкушев.

София, 20 ян. 1945 г.
VII състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 196, л. 118


10906161

Писмено известие на народния обвинител в Дупница до народния обвинител при Седми състав на Народния съд в София за изпращане на свидетелски показания от Дупница, както и че Кирил Вениаминов Далкалъчев е в неизвестност, а Никола Михайлов Байкушев се е самоубил.

София, 23 ян. 1945 г.
VII състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 196, л. 119


10906205

Телеграма от народния обвинител при Седми състав на Народния съд в София до кмета на Трън с искане на сведения за смъртта на Никола Михайлов Байкушев и какви наследници е оставил.

София, 13 февр. 1945 г.
VII състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 196, л. 167


10906207

Удостоверение за смърт на Никола Михайлов Байкушев и за наследниците му, издадено от Трънското градско общинско управление.

Трън, 14 февр. 1945 г.
VII състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 196, л. 169


10906209

Писмена бележка на народния обвинител при Седми състав на Народния съд в София за дейността на Никола Михайлов Байкушев със свидетели на обвинението срещу него.

София, [30 ян. 1945 г.]
VII състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 196, л. 170


12018828

Изложение от кмета на Сливен Георги Петров Арнаудов до министъра на вътрешните работи и народното здраве Петър Габровски срещу дейността на народния представител Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, [20 юни 1942 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 169-173

Вижте всички 5 изображения на документа

12018828

Писмо от Георги Петров Арнаудов до министъра на вътрешните работи и народното здраве Петър Габровски за дейността на народния представител Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 28 септ. 1942 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 182

Вижте всички 2 изображения на документа

12018828

Писмо от Георги Петров Арнаудов до министъра на финансите Добри Божилов срещу дейността на народния представител Димитър Атанасов Арнаудов.

София, 16 ян. 1943 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 58-59

Вижте всички 3 изображения на документа

10611296

Писмени свидетелски показания на Контантин Крумов Пастърмаджиев за дейността на подполковник Коста Василев Янков, поручик Любен Георгиев Станчев, подофицер Иван Стефанов Чокойски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, 2 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 142-143

Вижте всички 3 изображения на документа

10611003

Писмено известие от щаба на Трудови войски до командира на Трудови войски със сведение за подофицер Цано Петров Вутов.

София, 3 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 1


10611333

Писмени свидетелски показания на Божко Марков Манов за дейността на подполковник Коста Василев Янков, поручик Любен Георгиев Станчев, поручик Иван Вълчев Косовски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, 4 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 194-198

Вижте всички 9 изображения на документа

10611352

Писмени свидетелски показания на Вангел Тодоров Вангелов за дейността на подполковник Коста Василев Янков, подофицер Иван Стефанов Чокойски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, 6 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 208-209

Вижте всички 3 изображения на документа

10611355

Писмени свидетелски показания на Борис Николов Парушев за дейността на подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Любен Георгиев Станчев, поручик Иван Вълчев Косовски, подофицер Иван Стефанов Чокойски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, 6 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 211-213

Вижте всички 6 изображения на документа

10611274

Писмени свидетелски показания на Георги Станимиров Динчев за дейността на подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, поручик Любен Георгиев Станчев, подофицер Иван Стефанов Чокойски и подофицер Цано Петров Вутов.

София, 6 ноем. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 103-104

Вижте всички 4 изображения на документа

10611012

Писмено искане за предаване на подофицер Цано Петров Вутов на военната следствена комисия при Трудови войски.

София, 7 окт. 1944 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 2


12018884

Предупреждение до правителството на Иван Багрянов с искане за промяна на външната политика на България, подписано от известни български общественици.

София, 2 авг. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 22, л. 178-179

Вижте всички 3 изображения на документа

12018828

Карта за обвиняемо лице на Димитър Атанасов Арнаудов.

София, [1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 63


12018828

Протокол за разпит на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

София, [15 окт. 1944 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 1-2, 60

Вижте всички 5 изображения на документа

12018828

Акт за налагане на запор върху движими имоти на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 14 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 45-47

Вижте всички 5 изображения на документа

12018828

Записка за вписване възбрана върху недвижимите имоти на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 16 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 48


10960589

Писмено заявление от Евгения Дончо Велева до директора на Държавна сигурност със сведения за дейността на Иван Г. Сотиров и Александър (Сашо) Михайлов Атанасов.

София, 21 ноем. 1944 г.
VIII състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 216, л. 49


12018828

Питане на народния обвинител на Втори състав на Народния съд в София Владимир Димчев до Народната милиция в Сливен във връзка с оплакване за наложения запор на движими вещи и възбрана върху недвижимите имоти на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

София, 25 ноем. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 15

Вижте всички 2 изображения на документа

12018828

Сведение от народния обвинител П. Филипов в Сливен до народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София във връзка с наложен запор на движими вещи и възбрана върху недвижимите имоти на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 1 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 14


12018828

Удостоверение от църковното настоятелство на храм "Св. Димитър" в Сливен в защита на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 11 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 50


12018801

Възражение (отговор на обвинителния акт) от съпругата и сина на подсъдимия Славейко Василев.

София, 14 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 41, л. 369


12018828

Отговор на обвинителния акт на Димитър Атанасов Арнаудов.

София, 14 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 5

Вижте всички 2 изображения на документа

11023073

Писмени свидетелски показания на Начо М. Даскалов за дейността на капитан Иван Атанасов Костойчинов и капитан Венелин Тодоров Янев.

Дупница, 14 дек. 1944 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 440


12018883

Декларация от Стефана Танева, дъщеря на подсъдимия Славейко Василев, за имотното състояние на баща й.

София, 16 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 21, л. 250


12018828

Определение на Втори състав на Народния съд в София за допускане на свидетели на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

София, 16 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 6


12018883

Заявление от Надежда Василева, съпруга на подсъдимия Славейко Василев, с молба да не се издава присъда срещу съпруга й.

София, 19 дек. 1944 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 21, л. 248


12018828

Молба от подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов за смяна на недопуснати свидетели.

София, 25 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 10


12018828

Определение на Втори състав на Народния съд в София с отказ за смяна на недопуснати свидетели на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

София, 29 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 11


12018883

Протокол от съдебен разпит на свидетеля Димо Милев Драгнев за дейността на подсъдимия Славейко Василев.

Добрич, 2 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 21, л. 253


12018828

Въпросен лист на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов за разпит на свидетелите Юрдан Попов, Георги Копанаров, Георги Кадънков, Яко Изелиев Гоцев и Петър Пъдарев.

София, [5 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 67

Вижте всички 2 изображения на документа

12018828

Писмено свидетелство на Добри Димитров за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, [7 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 20


12018828

Писмено свидетелство на Тодор Стойков за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 8 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 24

Вижте всички 2 изображения на документа

12018828

Писмено свидетелство (показание) на Петър Димитров за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, [8 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 25


12018828

Писмено свидетелство на Захари Гинчев Станчев за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 8 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 26-27

Вижте всички 3 изображения на документа

12018828

Писмено свидетелство на група граждани от Сливен за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, [8 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 28-29

Вижте всички 3 изображения на документа

12018828

Писмени бележки (свидетелство) на Добри Щилянов за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, [8 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 30-36

Вижте всички 7 изображения на документа

12018828

Писмено свидетелство на Георги Станиславов Алексов за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 10 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 41

Вижте всички 2 изображения на документа

12018801

Писмени свидетелства на ген. Трифон Йорданов Трифонов за разпорежданията на правителството на Иван Багрянов в борбата срещу нелегалните.

София, 12 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 41, л. 351-352

Вижте всички 3 изображения на документа

12018813

Протокол от 19-о заседание на Втори състав на Народния съд в София с разпит на подсъдимия Димитър Ат. Арнаудов.

София, 13 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 52, л. 1706-1718

Вижте всички 13 изображения на документа

12018828

Удостоверение от канцеларията на Народното събрание за отсъствие на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов при одобряване на присъединяването на България към Тристранния пакт и вземане на решение за обявяване на война на САЩ и Англия.

София, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 56


12018828

Съдебен протокол с разпит на свидетелите Юрдан Попов, Георги Кадънков, Яко Изелиев Гоцев и Петър Пъдарев за дейността на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов.

Сливен, 22 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 74-77

Вижте всички 8 изображения на документа

11035840

Писмени свидетелски показания на Соломон Йосиф Леви за дейността на Васил Василев Николов, Станиш Илиев Станишев, Марин Томов Попов, Никола Антонов Николов, капитан Христо Иванов Иванов, капитан Венелин Тодоров Янев и поручик Петър Паскалев Драганов.

София, 22 ян. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 234, л. 125-126

Вижте всички 4 изображения на документа

12018848

Протокол от 27-о заседание на Първи състав на Народния съд в София с обвинителни речи на народния обвинител Никола Гаврилов за подсъдимите министри от кабинета на Иван Багрянов и от кабинета на Константин Муравиев.

София, 26 ян. 1945 г.
I състав на Народния съд
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 7, л. 2895-2942

Вижте всички 48 изображения на документа

12018819

Протокол от 31-во заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Владимир Тумпаров за подсъдимите Серафим Георгиев, Димитър Маринов Андреев, Тотю Йорданов Маров, Димитър Арнаудов, Стамо Колчев, Ангел Вълчев и Андро Лулчев.

София, 29 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 58, л. 3066-3091

Вижте всички 26 изображения на документа

12018820

Протокол от 32-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Димитър Константинов за подсъдимите д-р Петър Маринов Шишков, Иван Попконстантинов, Божил Пращилов, Димитър Арнаудов и Симеон Андреев.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 59, л. 3099А-3114

Вижте всички 16 изображения на документа

12018834

Писмена защита на адвокат Димитър Константинов за подсъдимите Иван Попконстантинов Попиванов, д-р Петър Маринов Шишков, Божил Петров Пращилов, Димитър Атанасов Арнаудов и Симеон Андреев Наумов.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 75, л. 227-231

Вижте всички 5 изображения на документа

12018828

Pro memoria (писмена последна дума) на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов до Втори състав на Народния съд в София.

София, [31 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 64


12018828

Писмена защита на Владимир Тумпаров, адвокат на подсъдимия Димитър Атанасов Арнаудов, до Втори състав на Народния съд в София.

София, [31 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 70, л. 65


11023127

Изложение-молба от капитан Венелин Тодоров Янев до министъра на правосъдието за възстановяване на съдийската му служба.

София, януари 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 507-510

Вижте всички 5 изображения на документа

10718885

Протокол от 6-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Алипи Андреев за подсъдимите Васил Цанков Цвятков, Никола Крумов Равелов и Любен Иванов Йорданов (л. 138-140); Стефан Разсолков за подсъдимите Радослав Стоянов Миндизов, Никола Георгиев Сираков, Иван Василев Чергаров, Димитър Георгиев Тодоров (бай Митю Коменданта) и полковник Христо Зашев Тумбин (л. 140-142); д-р Никола Василев за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Славе Иванов Дервенски, Дончо Андреев и Андрей Иванов Праматаров (л. 142-144); Кръстю Нанов за подсъдимите Добрин Бенев Цонев, Андрей Иванов Праматаров, Боян Пешев Атанасов и Коста Георгиев Велчев (л. 144-145); Корнелия Хараламбиева за подсъдимите Добрин Бенев Цонев и Коста Георгиев Велчев (л. 145-146); Дуко Рангелов за Иван Димов, Миладинов, Аврамов и подсъдимите Васил Димитров Велчев, Милко Ангелов и Атанас Ставрев Аначков (л. 146-148); Тодор Витков Кръщев за подсъдимите Асен Николов Рясков, Димитър Борисов Батоев и Боян Пешев Атанасов (л. 148-149); Димитър Ц. Василев за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Илия Петров Дюлгеров, Софрони Минков Софрониев, Иван Георгиев п.Иванов, Цветан Леснев и подпоручик Славейков (л. 149-150); Елена Аргирова за подсъдимите Милко Божилов Ангелов и Атанас Ставрев Аначков (л. 150-151); Петко Георгиев Проданов за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Софрони Минков Софрониев и Илия Петров Дюлгеров (л. 151-152); Кола Маринова за Иван Генов Богданов (л. 153); Никола Каменов Петров за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Цветан Асенов Младенов и Илия Петров Дюлгеров (л. 153); Васил Гоцев Пеев за подсъдимите Константин Георгиев Гигов, Цветан Асенов Младенов и Софрони Минков Софрониев (л. 153-154); Рафаел Моис Таджер за подсъдимите Асен Николов Рясков, Илия Петров Дюлгеров, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Аначков, Димитър Вельов Маринов, Захари Георгиев Абаджиев и Иван Георгиев п.Иванов (л. 155-156); Владимир Гълъбинов за подсъдимите Димитър Борисов Батоев и Асен Николов Рясков (л. 156); Минчо Василев Минчев за подсъдимите Павел Димитров Павлов, Христо Тодоров Драголов, Антон Николов Козаров, Атанас Иванов Малинков и Никола Христов Гешев (л. 157-159); Елена Балабанова за подсъдимите Любен Тодоров Димитров, Коста Славов Жеков и Ненко Стоянов Петрунов (л. 159-160); Спас Деспотов за подсъдимите Любен Тодоров Димитров, Коста Савов Жеков, Ненко Стоянов Петрунов, Антон Николов Козаров и Димитър Георгиев Димитров (л. 161); Тодор Василев Николов за подсъдимите Софрони Минков Софрониев, Константин Георгиев Гигов, Гено Лилов и Илия Петров Дюлгеров (л. 161-163); Асен Рангелов Рашев за подсъдимите Милко Божилов Ангелов, Атанас Ставрев Аначков, Васил Димитров Велчев и Илия Петров Дюлгеров (л. 163); Бончо Шопов за подсъдимите Крум Ангелов Ганов, Асен Николов Рясков и Константин Георгиев Гигов (л. 164); Нисим Леви за подсъдимите Илия Петров Дюлгеров, Захари Георгиев Абаджиев, Асен Димитров Мандраджиев, Иван Георгиев п.Иванов, Асен Николов Рясков и Димитър Вельов Маринов (л. 164-165); Султана Марко Леви за подсъдимите Захари Георгиев Абаджиев, Асен Николов Рясков, Димитър Вельов Маринов и Асен Димитров Мандраджиев (л. 165-166).
София, 2 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 138-166

Вижте всички 29 изображения на документа

10631611

Протокол от 9-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Димитър П. Чуйпетловски за подсъдимия капитан Никола Иванов Кръстев (л. 474); Генчо Стефанов Георгиев и Петър Тонков Петров за подсъдимия подпоручик Христо Вачев Колев (л. 474); Диониси Костов Дионисиев за подсъдимите капитан Андрей Желязков Шевкенов, майор Дако Дачев, поручик Иван Панчев, поручик Христо Кузманов и полковник Иван Калайджиев (л. 474); Костадин Андреев и Драгомир Стоев Бруснишки за подсъдимия полковник Станчо Корнечки (л. 475); с разпит на подсъдимия Бойчо Жечев Бойчев (л. 475-476); с разпит на свидетелите: Мария Антонова Янкова за подсъдимия полковник Станчо Корнечки (л. 476); Мария Миланова за подсъдимия подофицер Васил Петров Жотев (л. 476); Йорданка Стоилова, Руска Донкова и Милица Николова Илиева за подсъдимия подпоручик Александър Желязков Василев (л. 476); Стоян Георгиев Башев за подсъдимия майор Димитър Петров Кокошков (л. 476-477); Трендафил Герасимов Костов за подсъдимите полковник Стойно Цвятков Бачийски, подпоручик Никола п.Данев, майор Никола Радославов Мутафчиев, поручик Стойчо Стамболийски и майор Йордан Димитров Палашев (л. 477); с разпит на подсъдимия фелдфебел Димитър Константинов Маджарски (л. 477); с разпит на свидетелите: Георги Владимиров Божков, Атанас Кленов и Стоян Кленов за подсъдимия майор Димитър Петров Кокошков (л. 477-478); Георги Зиновиев Димитров за подсъдимия полковник Панчо Йосков (л. 478); Никола Стаменов Димитров за подсъдимия полковник Борис Милев Митров (л. 478); Цано Тодоров Игнев за подсъдимите полковник Димитър Главанаков, майор Димитър Кузманов Цвятков и капитан Никола Шкяндев (л. 478-479); Васил Йовев Ангелски и Стойко Панов Джамбазов за подсъдимите полковник Димитър Главанаков, майор Димитър Кузманов Цветков и капитан Никола Шкяндев (л. 479); Станчо Георгиев за подсъдимия подпоручик Христо Вачев Колев (л. 479); инж. Борис Николов Попов и Иван Христов Вучков за подсъдимия Владимир Радославов Каменов (л. 480); подпоручик Георги Стоименов и Вера Попович Стоименова за подсъдимия капитан Бойчо Жечев Бойчев (л. 480); Тодор Стоянов Кърджиев, Христо Петров Пенков и Миле Коцев Аврамов за подсъдимия Владимир Радославов Каменов (л. 480-481); Любомир Димитров Христов за подсъдимия кандидат-подофицер Тончо Марчев Тончев (л. 481); Марин Русакиев, Симеон Николов Симов, Христо Иванов Памуков и Трендафил Господинов Койчев за подсъдимите полковник Първи Георгиев Христов, капитан Цоню Неделчев Цонев, подофицер Стою Петров Стоев, Стоян Маринов Стоянов, Дамян Александров Ботушаров и Иван Янков Узунов (л. 481-482); Пенчо Божанов за подсъдимите подполковник Коста Василев Янков, капитан Коста Янев Ялъмов, полковник Първи Христов, подофицер Иван Чокойски, подофицер Цано Петров Вутов, поручик Иван Косовски и поручик Любен Георгиев Станчев (л. 482).
София, 2 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 474-482

Вижте всички 18 изображения на документа

11023123

Превод на български на удостоверение от Божидар Т. Джорджевич със сведения за дейността на капитан Венелин Тодоров Янев.

Сопот, Югославия, 4 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 505


11023357

Удостоверение от Божидар Т. Джорджевич за дейността на подсъдимия капитан Венелин Тодоров Янев с превод на български език.

с. Сопот, Петровачка община, Пиротска околия, Сърбия, 4 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 222, л. 213, 215

Вижте всички 2 изображения на документа

11023141

Заповед на началника на Държавна сигурност за арестуването на капитан Венелин Тодоров Янев.

София, 5 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 521


11023125

Превод на български език на благодарствено писмо до капитан Венелин Тодоров Янев от жители на с. Петровац, Пиротска община, Югославия.

с. Петровац, Пиротска община, 9 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 506


11023355

Писмено свидетелство на жители от Петровачка община, Пиротска околия, за дейността на подсъдимия капитан Венелин Тодоров Янев с превод на български език.

Петровачка община, Пиротска околия, Сърбия, 9 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 222, л. 212, 216

Вижте всички 2 изображения на документа

11023069

Протокол за разпит на капитан Венелин Тодоров Янев.

Дупница, 10 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 431-432, 433

Вижте всички 4 изображения на документа

11023135

Протокол за обиск в дома на капитан Венелин Тодоров Янев.

София, 10 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 518


11023133

Рапорт на разузнавач от отделение "А" на Държавна сигурност за проведен обиск в дома на капитан Венелин Тодоров Янев.

София, 12 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 517


11023129

Известие на народния обвинител в Дупница до главния народен обвинител при Народния съд в София за изпращане обвинителния материал срещу полковник Илия Михайлов Николов, капитан Венелин Тодоров Янев и поручик Димитър Илиев Бояджиев.

София, 19 февр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 511


10631623

Протокол от 10-то заседание на втория процес на Четвърти състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Коста Георгиев Шипочки за подсъдимия майор Димитър Петров Кокошков (л. 482); д-р Стефан Костов Димитров за подсъдимия подпоручик Димитър Добрев Динков (л. 482-483); Стоян Рангелов Казаков за подсъдимите капитан Андрей Желязков Шевкенов и поручик Иван Панчев (л. 483); Александър Велков за подсъдимите капитан Бойчо Жечев Бойчев и Демостен Христов (л. 483); Ангел Борисов Качулски за подсъдимите подполковник Петър Трайков Зафиров, подофицер Стоян Стоянов и капитан Асен Сл. Божинов (л. 483); Борис Стефанов за подсъдимите поручик Иван Косовски, майор Йордан п.Янков, подофицер Цано Петров Вутов (л. 483); поручик Петър Рангелов за подсъдимия майор Сава Василев Цанев (л. 483-484); Йордан Гоцев Мадов и Аспарух Константинов Иванов за подсъдимия подполковник Милан Костов (л. 484); Русин Цеков Кръстев за подсъдимите подполковник Петър Трайков Зафиров и капитан Асен Сл. Божинов (л. 484); Кирил Димов Белев за подсъдимия поручик Стефан Добринов (л. 484); Георги Стоилов Реджов за подсъдимите капитан Андрей Желязков Шевкенов и майор Дако Дачев (л. 484); Йордан Симеонов Симеонов за подсъдимите капитан Бойчо Жечев Бойчев, Демостен Христов Стоенчев и Йордан Иванов Митев (л. 484-485); Георги Цветков Христов и Лазар Велев Томов за подсъдимите полковник Иван Калайджиев и фелдфебел Петър Миков (л. 485); Коста Димитров Несторов за подсъдимия майор Димитър Петров Кокошков (л. 485); Стоян Лазаров Мишев, Димитър Атанасов, Пенчо Иванов Пенчев, Лукан Алексиев Иванов, Тодор Иванов Ботев и Рашко Петков за подсъдимия подпоручик Живко Димитров Генчев и капитан Димитър Радев (л. 485-486); Милотин Йорданов Вълков за подсъдимия капитан Петко Бояджиев (л. 486); Стоян Николов за подсъдимите поручик Симеон Проданов Петков, поручик Стойчо Стамболийски, майор Йордан Димитров Палашев, фелдфебел Димитър Константинов Маджарски, подпоручик Никола п.Данев (л. 486); Никола Апостолов Савов, Андон Колев Андонов, Иван Стоянов, Стефан Стефанов и Пеню Ив. Христов за подсъдимия Димитър Трифонов Бакалов (л. 486-487); Георги Николов Атанасов за подсъдимия капитан Андрей Желязков Шевкенов (л. 487); Димитър Иванов за подсъдимия подпоручик Васил Койчев Цанев (л. 487); Александър Паскулев за подсъдимия Димитър Трифонов Бакалов (л. 487); Елена Кавракирова за подсъдимия поручик Георги Константинов Станишев (л. 487); Варвари Богданов Барев и Кирил Михайлов за подсъдимия Димитър Трифонов Бакалов (л. 487); Крум Колев Ценов за подсъдимите капитан Никола Костов Шкяндев и капитан Димитър Кузманов Цветков (л. 487); подпоручик Петър И. Петров и Илия Петров Кукушки за подсъдимия поручик Константин Асенов Костов (л. 487-488); д-р Венцеслав Кръстев за подсъдимия генерал Христо Георгиев Боснев (л. 488).
София, 3 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 105, л. 482-488

Вижте всички 13 изображения на документа

10611545

Определение на Четвърти състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подофицер Цано Петров Вутов.

София, 3 апр. 1945 г.
IV състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 110, л. 255


11023377

Карта за обвиняемо лице на капитан Венелин Тодоров Янев.

София, 14 март 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 222, л. 229


11035890

Пълномощно за назначаване на адвокат д-р Димитър Константинов за защитник на подсъдимите капитан Венелин Тодоров Янев, поручик Иван Тодоров Попов и капитан Христо Христов Стомоняков.

София, 14 март 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 234, л. 310а

Вижте всички 2 изображения на документа

11036082

Служебна бележка от народния обвинител при Девети състав на Народния съд в София, че подсъдимият капитан Венелин Тодоров Янев е с променена мярка за неотклонение.

София, 16 март 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 234, л. 447


11036080

Нареждане на Девети състав на Народния съд в София до Софийския централен затвор за пускане на свобода на капитан Венелин Тодоров Янев поради промяна на мярката за неотклонение.

София, 17 март 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 234, л. 445


11023363

Отговор на обвинителния акт на капитан Венелин Тодоров Янев.

София, 19 март 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 222, л. 218-219

Вижте всички 3 изображения на документа

10958982

Протокол от 12-о заседание на Осми състав на Народния съд в София.

Снемане самоличността и разпит на свидетелите: Александър Иванов Иванов за подсъдимите Христо Илиев Ковачев, Иван Захариев Дойчев, Рубен Николов Аракелов, Сотир Димитров Сотиров, Димитър Данчев Диков, Методи Йорданов Васев и Стефан Иванов Милев (л. 140-141); Георги Михайлов за подсъдимия Александър (Сашо) Михайлов Атанасов (л. 141-142); Мико Василев Пеев за подсъдимите Стефан Иванов Милев, Александър (Сашо) Михайлов Атанасов, Любомир Крумов Найденов и Борис Иванов Димитров (л.142-143); Стою Томов Стоев за подсъдимите Илия Николов Иванов (Лягата) и Иван Г. Сотиров (л. 143); Кула Маринова за подсъдимите Марин Петров Марков, Найден Маринов Найденов и Георги Вутов Николов (л. 143-144); Петър Петров Митанин за подсъдимите Георги Вутов Николов и Васил Маринов Бизовски (л. 144); Ангел Христов Миновски за подсъдимите Марин Петров Марков, Найден Маринов Найденов и Георги Вутов Николов (л. 144); Павел Гешев Стоянов за подсъдимия Васил Маринов Нитов (л. 144-145); Иван Дочов Стоянов за подсъдимия Васил Маринов Нитов (л. 145); Георги Димитров Цанев за подсъдимите Христо Стойчев Иванов, Чавдар Първанов Стоянов, Ставро Колев Вутов и Нягул Григоров Илиев (л. 145-146); Георги Атанасов Главчев за подсъдимия Петър Арсов Михайлов (146); Петър Георгиев Петров за подсъдимия Радко Киров Радков (л. 146); Петър Петков Маринов за подсъдимия Радко Киров Радков (л. 146); Тодор Хр. Цонев за подсъдимия Радко Киров Радков (л. 146-147).
София, 24 март 1945 г.
VIII състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 209, л. 140-147

Вижте всички 15 изображения на документа

11023359

Удостоверение от Софийския военнополеви съд за срока на военно обучение в съда на капитан Венелин Тодоров Янев.

София, 28 март 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 222, л. 214


11023367

Карта за обвиняемо лице на капитан Венелин Тодоров Янев.

София, [30 март 1945 г.]
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 222, л. 222


11023015

Протокол от 17-о заседание на Девети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: майор Стефан Димитров Попов (л. 364-366); подполковник Боян Тодоров Азманов (л. 366); капитан д-р Цветан Пенев Дяков (л. 367-370); капитан Константин (Коце) Николов Петров (л. 370-372); капитан Методи Христов Елкин (л. 372-375); капитан Венелин Тодоров Янев (л. 375-376).
София, 31 март 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 218, л. 364-376

Вижте всички 26 изображения на документа

11023365

Определение на Девети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия капитан Венелин Тодоров Янев.

София, 4 апр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 222, л. 220


11023185

Протокол от 23-то заседание на Девети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Недялко Андреев Ненов (л. 184); Тодор Петров Калканджиев (л. 184-185); Иван Александров Иванчев (л. 185-186); Пешо Христов Пешев (л. 186); Станимир Филипов Петров (л. 186-187); Борислав Александров Манчев (л. 187); Марин Стоянов Михайлов (л. 187); Манол Константинов Манов (л. 187); Константин Петров Русев (л. 187-188); Кирил Андонов Митов (л. 188); Григор Йорданов Стоилов (л. 188-189); Васил Истилиянов Йовков (л. 189); Димитър Ценов Мончев (л. 189); Цеко Иванов Николчев (л. 189-190); Христо Кръстев Тодоров (л. 190); Петър Петков Илиев (л. 190); подпоручик Янко Иванов Петров (л. 190-191); Георги Димитров Давидков (л. 191); Борис Димитров Пешев (л. 191-192); Пенчо Стефанов Дечев (л. 192); Стоян Андреев Печев (л. 192). Разпит на свидетелите: Никола Кантарджиев за подсъдимите подполковник Иван Иванов Гологанов, полковник Стефан Христов Миразчийски, поручик Венечко Петев Колев, поручик Любен Недялков Маринов, капитан Борис Симеонов Табаков, капитан д-р Владимир Николов Мандиков, капитан Константин Донев Михайлов, майор Кирил Иванов Радков, капитан Ангел Минков Балевски, капитан Светослав Станчев Найденов, майор Константин Николов Ванев, поручик Димитър Нейчев Попов, подполковник Иван Тодоров Божилов, поручик Янко Иванов Янчев, поручик Владимир Михайлов Андреев, майор Димитър Владимиров Турмаков, Парашкев Енчев Кацаров и Тодор Георгиев Попов (л. 193-197); Дучо Дучевски за подсъдимите подполковник Иван Иванов Гологанов, поручик Любен Недялков Маринов, поручик Венечко Петев Колев, капитан д-р Владимир Николов Мандиков, капитан Борис Симеонов Табаков, капитан Константин Донев Михайлов, майор Константин Николов Ванев, поручик Димитър Нейчев Попов, поручик Янко Иванов Янчев, капитан Ангел Минков Балевски, капитан Светослав Станчев Найденов и майор Кирил Иванов Радков (л. 197-199); Иван Габровски за подсъдимите поручик Владимир Михайлов Андреев и поручик Венечко Петев Колев (л. 199); Стефан Маринов за подсъдимите полковник Стефан Христов Миразчийски, майор Константин Николов Ванев и поручик Любен Недялков Маринов (л. 199); Стоилко Христов за подсъдимите капитан Методи Христов Елкин, капитан Владимир Димитров Мавродиев и капитан д-р Цветан Пенев Дяков (л. 199-200); Бочо Атанасов за подсъдимите капитан Христо Христов Стомоняков, капитан Венелин Тодоров Янев и капитан Иван Атанасов Костойчинов (л. 200); Слави Славов за подсъдимите капитан Стефан Рафаилов Попов, Кирил Христов Иванов, Георги Николов Панайотов, Методи Константинов Бозов, Иван Йорданов Палазов, Иван Русев Желев и Наню Кръстев Нанев (л. 200-201); Иван Петров за подсъдимия полковник Игнат Тодоров Младенов (л. 201-202); Мито Христов Николов за подсъдимите Иван Велков Зеленогоров, майор Димитър Владимиров Турмаков, поручик Георги Маринов Пеев, поручик Иван Тодоров Попов, капитан д-р Цветан Пенев Дяков (л. 202, 203-204).
София, 6 апр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 219, л. 184-202, 203-204

Вижте всички 42 изображения на документа

11023187

Протокол от 24-то заседание на Девети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимия Коста Георгиев Петрунов (л. 205-207). Снемане самоличността на свидетели (л. 207-209). Разпит на свидетелите: д-р Димитър Цонев за подсъдимите поручик Димитър Нейчев Попов, подполковник Иван Иванов Гологанов и инженер Коста Николов Атков (л. 209-212); Владимир Цветуновски за подсъдимия капитан Иван Атанасов Костойчинов (л. 213); Любен Георгиев за подсъдимия полковник Владимир Николов Николов (л. 214-215); Васил Дочев за подсъдимите полковник Иван Борисов Добрев, поручик Драгомир Петров Сахатчиев, Иван Велков Зеленогоров, капитан Христо Иванов Иванов и поручик Петър Паскалев Драганов (л. 216-220); Георги Марков за подсъдимите капитан Калистър Костов Хамамджиев, поручик Иван Атанасов Кулов и поручик Христо х.Генов (л. 221-222); Венера Клинчарова за подсъдимите капитан Калистър Костов Хамамджиев, поручик Иван Атанасов Кулов и поручик Христо х.Генов (л. 223-224); Гена Димитрова Масларова за подсъдимия полковник Илия Михайлов Николов (л. 225); Мито Станков Корчев за подсъдимия Владимир Александров Георгиев (л. 226); Видин Станков Стоянов за подсъдимите полковник Игнат Тодоров Младенов и полковник Илия Михайлов Николов (л. 227-229); Панчо Радковски за подсъдимите поручик Иван Тодоров Попов, майор Стефан Димитров Попов, Ангел Георгиев Матеев, Димитър Стефанов Семов, капитан Владимир Димитров Мавродиев, капитан Борис Симеонов Табаков (л. 230-231); Петър Ташков за подсъдимите подполковник Никола Георгиев Попов, поручик Иван Тодоров Попов, поручик Тодор Атанасов Кръстев, поручик Христо х.Генов, поручик Димитър Илиев Бояджиев, капитан Венелин Тодоров Янев, майор Стефан Димитров Попов, капитан Владимир Димитров Мавродиев и полковник Игнат Тодоров Младенов (л. 232-234).
София, 7 апр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 219, л. 205-234

Вижте всички 30 изображения на документа

11023187

Продължение на протокола от 24-то заседание на Девети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Йовчо Колев (л. 2-3); Боян Златаров за подсъдимите Маню Генков Василев, Петър Стефанов Недевски, полковник Иван Борисов Добрев, капитан Христо Иванов Иванов, поручик Петър Паскалев Драганов, полковник Игнат Тодоров Младенов и подполковник Димитър Атанасов Тюлев (л. 4-9); Александър Огнянов за подсъдимите поручик Иван Тодоров Попов, полковник Илия Михайлов Николов, поручик Драгомир Петров Сахатчиев, полковник Иван Борисов Добрев, полковник Игнат Тодоров Младенов, поручик Иван Атанасов Кулов и капитан д-р Цветан Пенев Дяков (л. 10-14); генерал Никола Наумов за подсъдимите подполковник Никола Георгиев Попов, поручик Добри Добрев Ганчев, капитан д-р Цветан Пенев Дяков, подполковник Иван Иванов Гологанов, поручик Иван Атанасов Кулов и подполковник Иван Тодоров Божилов (л. 15-20); д-р Михаил Геновски за подсъдимите полковник Игнат Тодоров Младенов, капитан Методи Христов Елкин, капитан Калистър Костов Хамамджиев, поручик Христо х.Генов, поручик Иван Тодоров Попов, капитан Борис Гаврилов Старирадев, майор Димитър Владимиров Турмаков, поручик Драгомир Петров Сахатчиев, капитан Минчо Илиев Ковачев, поручик Иван Атанасов Кулов, капитан Ангел Минков Балевски, полковник Петър Петров Златарев, подполковник Илия Костов Ватов, полковник Иван Иванов Гологанов, капитан Венечко Петев Колев, полковник Илия Михайлов Николов, капитан Иван Атанасов Костойчинов, капитан д-р Цветан Пенев Дяков, поручик Петър Паскалев Драганов, поручик Димитър Илиев Бояджиев, капитан Христо Христов Стомоняков, полковник Иван Борисов Добрев, капитан Христо Иванов Иванов, капитан Владимир Димитров Мавродиев, подполковник Никола Георгиев Попов, капитан Константин (Коце) Николов Петров, поручик Янко Иванов Янчев, поручик Добри Добрев Ганчев, капитан Венелин Тодоров Янев, поручик Димитър Илиев Бояджиев и полковник Янко Антонов Бошнаков (л. 21-44).
София, 7 апр. 1945 г.
IХ състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 219, л. 2-44

Вижте всички 43 изображения на документа

обратно най-горе