Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Желез Иванов Демиров; Намерени резултати: 39


10718750

Протокол от 2-ро заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Тома Исаев Константинов (л. 38-41); Атанас Иванов Малинков (л. 41-44); Маню Георгиев Начев (л. 44-51); Владимир Икономов Шкутов (л. 51-56); Желез Иванов Демиров (л. 56-58); Кирил Димитров Христов (л. 58-60); Васил Димитров Велков (л. 60-61); Димитър Борисов Батоев (л. 61-61а); Станчо Димитров Торчанов (61а-62).
София, 26 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 38-62

Вижте всички 26 изображения на документа

10719136

Протокол от 16-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Защитни речи на: адвокат Кантарджиев за подсъдимите Борис Михайлов Милошев и Иван Георгиев п.Иванов (л. 258-259); адвокат Михаил Стоенчев за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров, Никола Георгиев Сираков и Радослав Стоянов Миндизов (л. 259); адвокат Стефан Михайлов за подсъдимите Маню Начев Георгиев, Желез Иванов Демиров, Любен Илиев Йоцов, Стефан Василев Загоров, подпоручик Никола Милованов Анев и фелдфебел Иван Тонев Михайлов (л. 259-260); адвокат Тодор Пенков за подсъдимия Желез Иванов Демиров (л. 260); адвокат Рафаил Примов за подсъдимите Васил Димитров Велков и Георги (Гочо) Иванов Митев (л. 260-261); адвокат Димитър Христов за подсъдимия Андрея Йорданов Куманов (л. 261); адвокат Димитър Икономов Шкутов за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Илия Петров Дюлгеров (л. 261-262); адвокат Георги Константинов за подсъдимите Христо Атанасов Коков и Иван Константинов Лянгов (л. 262); адвокат Стоков за подсъдимия Цветан Асенов Младенов (л. 262); адвокат Крум Тодоров за подсъдимите Кирил Димитров Христов и Петър Бранков Митов (л. 262); адвокат Георги Т. Гайдаров за подсъдимия Крум Ангелов Ганов (л. 262-263); адвокат д-р Хараламби Орошаков за подсъдимия Антон Николов Козаров (л. 263); адвокат Марин Маринов за подсъдимия Богомил Петров Краснарев (л. 263).
София, 17 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 258-263

Вижте всички 11 изображения на документа

10719880

Писмено показание на подсъдимия Желез Иванов Демиров като свидетел за дейността на Васил Цанков Цвятков.

София, [15 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 42


10726360

Допълнителен отговор на обвинителния акт на Желез Иванов Демиров.

София, 20 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 3

Вижте всички 2 изображения на документа

10726364

Отговор на обвинителния акт на Желез Иванов Демиров.

София, 17 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 4


10726368

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Желез Иванов Демиров.

София, 23 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 5


10726421

Писмено известие от Софийския централен затвор до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за задържане в затвора на подсъдимия Желез Иванов Демиров.

София, 23 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 14


10726424

Писмена последна дума на подсъдимия Желез Иванов Демиров.

София, 19 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 16

Вижте всички 2 изображения на документа

10726438

Препис на удостоверение от Русенския окръжен полицейски инпекторат за времето на служба на Желез Иванов Демиров.

Русе, 13 окт. 1931 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 17

Вижте всички 2 изображения на документа

10726444

Препис на удостоверение от Четвърти полицейски участък в София за времето на служба на Желез Иванов Демиров.

София, 16 юли 1934 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 18


10726450

Препис на удостоверение от Министерство на вътрешните работи - Дирекция на милицията, че Желез Иванов Демиров е на служба към Столичното милиционерско комендантство.

София, 13 септ. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 19

Вижте всички 2 изображения на документа

10726453

Препис на удостоверение от Министерство на вътрешните работи и народното здраве - Дирекция на полицията за времето на служба на Желез Иванов Демиров в Административната полиция.

Враца, 16 апр. 1943 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 20


10726483

Удостоверение от Пети състав на Народния съд в София до подсъдимия Желез Иванов Демиров за снабдяване с писмени доказателства.

София, 13 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 33


10741957

Писмено показание на подсъдимия Желез Иванов Демиров като свидетел за дейността на Антон Николов Козаров.

София, [15 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 10


10742525

Писмено показание на подсъдимия Желез Иванов Демиров като свидетел за дейността на Маню Георгиев Начев.

София, [15 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 159а


10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10747732

Писмено известие от Софийския централен затвор до председателя на Пети състав на Народния съд в София за връчване обвинителните актове на подсъдимите Антон Николов Козаров, капитан Атанас Иванов Малинков, Желез Иванов Демиров и Димитър (Димчо) Иванов Соколов.

София, 16 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 23


10747784

Разписка от подсъдимия Желез Иванов Демиров за получаване на обвинителния акт.

София, 13 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 35


10726462

Препис на удостоверение от Врачанската еврейска община за дейността на Желез Иванов Демиров.

[Враца], 4 ноем. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 22


10726357

Протокол за разпит на Желез Иванов Демиров.

София, [5 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 1-2, 26

Вижте всички 4 изображения на документа

10726373

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Димитър Емануилов Димитров.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 7


10726378

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Цоню Денчев д-р Цонев.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 8


10726381

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Стоил Драганов Попов.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 9


10726385

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Павел Димитров Павлов.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 10

Вижте всички 2 изображения на документа

10726389

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Александър Иванов Браунер.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 11


10726392

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Александър Иванов Санков.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 12

Вижте всички 2 изображения на документа

10726418

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Любен Иванов Йорданов.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 13


10726459

Препис на записка № 34 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве - Дирекция на полицията за служебна дейност на Желез Иванов Демиров.

София, 9 май 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 21


10722517

Писмени показания на подсъдимия Коста Георгиев Велчев като свидетел за дейността на Петър Иванов Амзел, Никола Христов Гешев, Владимир Икономов Шкутов, Любен Тодоров Димитров, Александър Иванов Санков, Васил Цанков Цвятков, Цоню Денчев Цонев, Милко Божилов Ангелов, Желез Иванов Демиров, Васил Димитров Велков и Кирил Димитров Христов.

София, [10 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 247-248

Вижте всички 4 изображения на документа

10726486

Въпросен лист на подсъдимия Желез Иванов Демиров за разпит по делегация на свидетеля Стефан Апостолов.

София, [2 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 37


10798520

Препис-извлечение от присъдата на Желез Иванов Демиров, постановена от Пети състав на Народния съд в София.

София, 22 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 627-628

Вижте всички 2 изображения на документа

10726474

Карта за обвиняемо лице на Желез Иванов Демиров.

София, [5 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 27

Вижте всички 2 изображения на документа

10718894

Протокол от 9-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: проф. Йосиф Фаденхехт за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 215); Светослав Кираджиев за подсъдимия Желез Иванов Демиров (л. 215); Емануил Манов за подсъдимия Тома Исаев Константинов (л. 215-216); Владимир Димчев за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 216); Трифон Кунев за подсъдимия Стефан Василев Загоров (л. 216); Илия Млечков за подсъдимите Захари Абаджиев, Добрин Бенев Цонев и Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 216); Петър Илиев за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 216); Георги Стоименов за подсъдимия Тома Исаев Константинов (л. 216); Сергей Златанов за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Владимир Икономов Шкутов, Андрей Иванов Праматаров и Марин (Минчо) Христов Митев (л. 216-217); Нисим Меворах за подсъдимите Борис Михайлов Милошев и Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 216-217); Светозар Теоргиев Стоянчев за подсъдимите Антон Николов Козаров, Никола Христов Гешев, Георги (Гочо) Иванов Митев и Александър Иванов Санков (л. 217); генерал Никола Йорданов Наумов за подсъдимите Иван Василев Икономов и Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 217); д-р Константин Куситасев за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 217-218); Анто Бояджиев за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов и Атанас Иванов Малинков (л. 218); Васил Василев за подсъдимите Иван Георгиев п.Иванов и Иван Нинов Якимов (л. 218); Атанас Д. Иванов за подсъдимия Андрея Иванов Куманов (л. 218-219); Динко М. Димитров за подсъдимия Андрея Иванов Куманов (л. 219); д-р Иван Патев за подсъдимия Антон Николов Козаров (л. 219); д-р Любен Дюкмеджиев за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов и Антон Николов Козаров (л. 219-220); Мара Василева за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 220); Крум Стоичков за подсъдимия подпоручик Никола Милованов Анев (л. 220); Симеон Васев Димитров за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 220); Александър Желев за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов и Павел Димитров Павлов (л. 220-221); Цоню Брашлянов за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 221); Васил Ставрев за подсъдимия Петър Бранков Митев (л. 221); Крум Заяков за подсъдимите Атанас Ставрев Аначков и Андон (Дончо) Димитров Андонов (л. 221-222); Рангел Христов за подсъдимия Иван Симеонов Иванов (л. 222); Стамен Марков за подсъдимия Андон (Дончо) Димитров Андонов (л. 222); Драган Алексиев за подсъдимия Андон (Дончо) Димитров Андонов (л. 222); Стамен Харизанов за подсъдимия Андон (Дончо) Димитров Андонов (л. 222); Ангел Рачев за подсъдимия Желез Иванов Демиров (л. 222-223 гръб); Петко Ачков за подсъдимия Коста Георгиев Велчев (л. 223 гръб); Мито Баков Митов за подсъдимите Димитър Георгиев Димитров (л. 223 гръб); Славка Георгиева за подсъдимия Богомил Петров Краснарев (л. 223 гръб); Славка Андр. Нейчева за подсъдимия Асен Николов Рясков (л. 223 гръб - 223 лице).
София, 8 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 215-223

Вижте всички 18 изображения на документа

10726468

Препис-извлечение на протокол от заседание на Пети състав на Народния съд в София с устни свидетелски показания на Светослав Кираджиев за дейността на Желез Иванов Демиров.

София, 8 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 24


10726471

Препис на протокол от заседание на Кюстендилския областен съд с показания на свидетеля Стефан Апостолов за дейността на подсъдимия Желез Иванов Демиров.

Кюстендил, 8 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 25

Вижте всички 2 изображения на документа

10718930

Протокол от 11-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: д-р Павел Тагаров за подсъдимия Борис Михайлов Милошев (л. 229); Васил Николов Серафимов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 229); Буко Леви за подсъдимите Христо Миланов п.Христов, Васил Цанков Цвятков, Владимир Икономов Шкутов, Христо Тодоров Драголов, Павел Димитров Павлов, Цветан Николов Шуманков, Иван Георгиев п.Иванов, Димитър Вельов Маринов, Андрей Иванов Праматаров и Добрин Бенев Цонев (л. 229); Цани Иванов Вълков за подсъдимия Любен Иванов Томов (л. 230); Тодора Димитрова за подсъдимия Маню Георгиев Начев (л. 230); Яко Барух за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Янко Ангелов Калчев и Андрей Иванов Праматаров (л. 230); Давид Ашер Бенвенисти за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 230); Султана Рачо Петрова за подсъдимия Маню Начев Георгиев, Сава Куцаров Иванов и Атанас Иванов Малинков (л. 230-231); Парашкева Гочо Гопин за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 231); инженер Ландау Нисим Алмозино за подсъдимия Маню Начев Георгиев (л. 231); Иван Петров Аврамов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров и Давидко Васев Каканаков (л. 231); Иван Сивков за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов, Павел Димитров Павлов и Никола Христов Гешев (л. 231); Коста Карагьозов за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Александър Иванов Санков (л. 231); Марко Гарти за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Никола Кръстев Каралеев за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Люба Г. Тренева за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 232); Васил Мандиев Тупаров за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Иван Калинов Караиванов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Янко Недев Делибатов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Вуко Каменов за подсъдимия Коста Георгиев Велчев (л. 232); Йордан Васев за подсъдимия Деспот Стоянов Минев (л. 232); Христо Ненов Ганев за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 233); Борис Николов Ненов за подсъдимия Димитър Емануилов Димитров (л. 233); подсъдимия Андон (Дончо) Димитров Андонов като свидетел за подсъдимия Иван Вутев Дачев (л. 233); архитект Пеев за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Фроска Иванова за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Пенка Христова за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); подсъдимия Цветан Николов Шуманков като свидетел за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); Надка Христова Попова за подсъдимите Васил Димитров Велков и Желез Иванов Демирев (л. 233); Никола Дойчинов и Крум Радев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 233); Марко Янков за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 233); Битуш Мошев за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 234); Бранко Кофарджиев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 234); подсъдимия Коста Георгиев Велчев като свидетел за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Евгения Маркова за подсъдимия Асен Николов Рясков (л. 234); Борис Христов за подсъдимия Асен Николов Рясков и Димитър Борисов Батоев (л. 234); Никола Младенов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Иван Топалов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Илия Попнедялков за подсъдимия Христо Атанасов Коков (л. 234); Роман Марков за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Людмил Белоусов за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 234-235); Тодора Пенчовска за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 235); Донка Йорданова Вълчева за подсъдимия Васил Димитров Велков (л. 235); Стойчо Петров Петровски за подсъдимия Цветан Николов Шуманков (л. 235); Васил Гатев Венков за подсъдимия Борис Стоименов Ждребев (л. 235); Петър Стоянов Бояджиев за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Стефан Петков за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Петър Хараламбиев Петров за подсъдимия Стефан Христов Пахтарманов (л. 235); Евтим Тодоров Илиев и Христо Коцев за подсъдимия Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта) (л. 236); Петко Василев Петков за подсъдимите Цветан Асенов Младенов, Константин Георгиев Гигов, Димитров, Петър Бранков Митов и Софрони Минков Софрониев (л. 236); Йото Върбанов Йотов за подсъдимия Никола Георгиев Сираков (л. 236).
София, 10 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 229-236

Вижте всички 16 изображения на документа

10726477

Писмена молба от Желез Иванов Демиров до Пети състав на Народния съд в София за получаване на преписи от присъдата и от показанията на свидетелите Светослав Кираджиев и Стефан Апостолов.

София, 11 май 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 30


10719015

Протокол от 12-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Определение на Пети състав на Народния съд в София за прекратяване на делото срещу генерал Борис Димитров Иванов и изпращане събрания обвинителен материал в Четвърти състав на Народния съд в София; разпит на свидетелите: Атанас Стоичков за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 236); Георги Иванов Генчев за подсъдимия Коста Георгиев Велчев (л. 236-237); Стоичко Начков за подсъдимия Крум Георгиев Илиев (л. 237); Александър Манолов Ташков за подсъдимия Стефан Василев Загоров (л. 237); д-р Васил Кожухаров за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 237); Величко Станимиров за подсъдимия Крум Георгиев Илиев (л. 237); Димитър Иванов за подсъдимия Давидко Васев Каканаков (л. 237); Изидор Йозеф за подсъдимите Цонев и Атанас Иванов Малинков (л. 237-238); Васил Живков за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Васил Димитров Велков (л. 238); Стоян Георгиев Тренев за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 238); разпит на подсъдимия Богомил Петров Краснарев като свидетел за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 238); Асен Кирилов Караджов за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 238-239); София Дамянова Иванова за подсъдимия Радослав Стоянов Миндизов (л. 239); Илия Николов Иванов за подсъдимите Крум Ангелов Ганов и генерал Борис Димитров Иванов (л. 239); Добри Костов Списаревски за подсъдимия Андрея Йорданов Куманов (л. 239); Александър Михайлов Антонов за подсъдимите генерал Борис Димитров Иванов и Милко Настев (л. 239); Илия Тодоров Белев за подсъдимия Васил Димитров Велчев (л. 240); Васил Соколов за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 240); Филип Петков Янев за подсъдимия Тодор Йотов Дермонски (л. 240); Леон Исак Давидов, Исак Аладжем и Буко Хаим Перец за подсъдимия Тодор Йотов Дермонски (л. 240); д-р Георги Янков за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 240); Нико Г. Покровнишки за подсъдимия Димитър Вельов Маринов (л. 240); подсъдимите Желез Иванов Демиров, Павел Николов Димитров, Антон Николов Козаров, Маню Георгиев Начев, Веселин Иванов Дошков и Христо Зашев Тумбин като свидетели за подсъдимите Богомил Петров Краснарев, Цоню Денчев Цонев, Александър Иванов Санков, Васил Цанков Цвятков, Радослав Стоянов Миндизов, Сава Куцаров Иванов, Александър Йорданов Антонов и Ставри Стоянов Митов.
София, 12 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 236-241

Вижте всички 10 изображения на документа

10798518

Писмено искане на Окръжния народен съвет в Русе до Министерство на вътрешните работи за изпращане препис от присъдата на Желез Иванов Демиров, постановена от Пети състав на Народния съд в София.

Русе, 23 ноем. 1963 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 172, л. 626

обратно най-горе