Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Димитър Атанасов Георгиев; Намерени резултати: 7


10742200

Рапорт на Димитър Атанасов Георгиев до директора на полицията за командировка в Беломорието.

София, 19 май 1943 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 100


10742203

Писмено известие на Лесовското селско общинско управление до Околийския съд в София за изпращане попълнена карта за обвиняемо лице на Димитър Атанасов Георгиев.

с. Лесово, Елховска околия, 30 юли 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 99


10742206

Писмено известие от Софийския централен затвор до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за връщане на постановление за привличане под отговорност на Димитър Атанасов Георгиев.

София, 20 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 101


10742350

Карта за обвиняемо лице на Димитър Атанасов Георгиев.

София, [30 юли 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 104


10747245

Препис на протокол за разпит на Христо Попов Димитров със сведения за дейността на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Андрей Иванов Праматаров, Димитър Атанасов Георгиев и Сава Куцаров Иванов.

[Стара Загора], [30 ноем. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 13-14

Вижте всички 4 изображения на документа

10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10742222

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Димитър Атанасов Георгиев.

София, 10 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 103

обратно най-горе