Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Давид (Давидко) Павлов Петков; Намерени резултати: 3


10746164

Писмено известие от селското общинско управление на с. Долна Бешовица до председателя на Софийския областен съд за изпращане попълнена картата за обвиняемо лице на Давид (Давидко) Павлов Петков.

с. Долна Бешовица, Врачанска околия, 22 авг. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 60


10746167

Карта за обвиняемо лице на Давид (Давидко) Павлов Петков.

с. Долна Бешовица, Врачанска околия, [22 авг. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 62


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15

обратно най-горе