Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Георги Гоцев Нешев; Намерени резултати: 4


10746535

Писмено искане на Софийския областен съд до директора на народната милиция за попълване картата за обвиняемо лице на осъдения на смърт от Пети състав на Народния съд в София Георги Гоцев Нешев.

София, [14 ноем. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 129


10746538

Извлечение от съдебния акт на Пети състав на Народния съд в София със смъртната присъда на Георги Гоцев Нешев.

София, [28 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 130


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10746542

Карта за обвиняемо лице на Георги Гоцев Нешев.

София, [1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 131

обратно най-горе