Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Георги Стоянов Георгиев; Намерени резултати: 4


10740805

Писмено известие от Княз Александровското селско общинско управление до Софийския областен съд за изпращане попълнена карта на осъдения от Пети състав на Народния съд в София Георги Стоянов Георгиев.

с. Княз Александрово, Белоградчишка околия, 28 авг. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 132


10740810

Карта за обвиняемо лице на Георги Стоянов Георгиев.

с. Княз Александрово, Белоградчишка околия, [27 авг. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 133


10747267

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Иван Василев Икономов, Иван Цветков Иванов, Георги Стоянов Георгиев, Борис Станков Илиев и Никола Антонов Ночев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 17


10748438

Писмено известие от народния обвинител Б. Димитров до председателя на Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Петър Иванов Амзел, Никола Христов Гешев, Милко Божилов Ангелов, Иван Велков Зеленогоров, Любен Абаджиев, Любен Тодоров Димитров, Георги Георгиев, Сава Куцаров Иванов и Марин (Минчо) Христов Митев ще бъдат съдени в други състави на Народния съд в София.

София, 24 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 308

обратно най-горе