Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Владимир Йосифов Керавски; Намерени резултати: 3


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10740261

Карта за обвиняемо лице на Владимир Йосифов Керавски.

с. Радичевци, Босилеградска община, [6 авг. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 71


10740335

Писмено известие от кметската управа на с. Радичевци за изпращане попълнена карта за обвиняемо лице на Владимир Йосифов Керавски.

с. Радичевци, Босилеградска община, 7 авг. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 150, л. 72

обратно най-горе