Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Васил Димитров Велков; Намерени резултати: 35


10718750

Протокол от 2-ро заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Тома Исаев Константинов (л. 38-41); Атанас Иванов Малинков (л. 41-44); Маню Георгиев Начев (л. 44-51); Владимир Икономов Шкутов (л. 51-56); Желез Иванов Демиров (л. 56-58); Кирил Димитров Христов (л. 58-60); Васил Димитров Велков (л. 60-61); Димитър Борисов Батоев (л. 61-61а); Станчо Димитров Торчанов (61а-62).
София, 26 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 38-62

Вижте всички 26 изображения на документа

10718872

Протокол от 3-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Иван Георгиев п.Иванов (л. 63-64); Димитър Емануилов Димитров (л. 64-68); Васил Димитров Велчев (л. 68-70); Цветан Асенов Младенов (л. 70-72); Васил Димитров Велков (л. 72-73).
София, 27 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 63-73

Вижте всички 11 изображения на документа

10719136

Протокол от 16-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Защитни речи на: адвокат Кантарджиев за подсъдимите Борис Михайлов Милошев и Иван Георгиев п.Иванов (л. 258-259); адвокат Михаил Стоенчев за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров, Никола Георгиев Сираков и Радослав Стоянов Миндизов (л. 259); адвокат Стефан Михайлов за подсъдимите Маню Начев Георгиев, Желез Иванов Демиров, Любен Илиев Йоцов, Стефан Василев Загоров, подпоручик Никола Милованов Анев и фелдфебел Иван Тонев Михайлов (л. 259-260); адвокат Тодор Пенков за подсъдимия Желез Иванов Демиров (л. 260); адвокат Рафаил Примов за подсъдимите Васил Димитров Велков и Георги (Гочо) Иванов Митев (л. 260-261); адвокат Димитър Христов за подсъдимия Андрея Йорданов Куманов (л. 261); адвокат Димитър Икономов Шкутов за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Илия Петров Дюлгеров (л. 261-262); адвокат Георги Константинов за подсъдимите Христо Атанасов Коков и Иван Константинов Лянгов (л. 262); адвокат Стоков за подсъдимия Цветан Асенов Младенов (л. 262); адвокат Крум Тодоров за подсъдимите Кирил Димитров Христов и Петър Бранков Митов (л. 262); адвокат Георги Т. Гайдаров за подсъдимия Крум Ангелов Ганов (л. 262-263); адвокат д-р Хараламби Орошаков за подсъдимия Антон Николов Козаров (л. 263); адвокат Марин Маринов за подсъдимия Богомил Петров Краснарев (л. 263).
София, 17 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 258-263

Вижте всички 11 изображения на документа

10726489

Препис-извлечения от доклад на Видинското околийско управление с информация от началника на полицейска секция Васил Димитров Велков.

Видин, 28 юни 1940 – 16 юли 1940 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 41

Вижте всички 2 изображения на документа

10726495

Препис-извлечение от доклад на Видинското околийско управление с информация от началника на полицейска секция Васил Димитров Велков.

Видин, 30 дек. 1940 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 44


10726502

Препис-извлечение от доклад на Видинското околийско управление с информация от началника на полицейска секция Васил Димитров Велков.

София, 29 май 1940 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 45


10726506

Препис-извлечение от доклад на Видинското околийско управление с информация от началника на полицейска секция Васил Димитров Велков.

Видин, 31 май 1941 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 46


10726519

Препис на писмено известие от околийския полицейски началник във Видин Васил Димитров Велков до директора на Видинската мъжка гимназия за изпращането в затвора на ученици, обвинени в конспиративна дейност.

Видин, 30 окт. 1942 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 48


10726533

Отговор на обвинителия акт на Васил Димитров Велков.

София, 23 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 53

Вижте всички 2 изображения на документа

10726542

Препис-извлечение от доклад на Видинското околийско управление с информация от началника на полицейска секция Васил Димитров Велков.

Видин, 29 ноем. 1940 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 72


10726545

Препис-извлечение от доклад на Видинското околийско управление с информация от началника на полицейска секция Васил Димитров Велков.

Видин, 29 ян. 1941 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 76

Вижте всички 2 изображения на документа

10726548

Заявление от Кръстю Тодоров Паракинов до народния обвинител във Видин във връзка с дейността на Васил Димитров Велков.

София, 15 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 80-82

Вижте всички 3 изображения на документа

10726554

Писмена декларация от група евреи от Видин за дейността на Васил Димитров Велков.

Видин, 27 септ. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 93


10726561

Писмена защита на адвокат Рафаел Примов, защитник на подсъдимия Васил Димитров Велков.

София, [16 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 94

Вижте всички 2 изображения на документа

10726566

Писмена последна дума на подсъдимия Васил Димитров Велков.

София, [18 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 95

Вижте всички 2 изображения на документа

10726573

Писмено известие от Видинското околийско управление до Дирекция на народната милиция в София за изпращане на подсъдимия Васил Димитров Велков.

Видин, 19 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 96


10726577

Писмено известие от Дирекция на народната милиция до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за изпращане на подсъдимия Васил Димитров Велков.

София, 22 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 97


10726581

Препис-извлечение от показанията на Игнат Милушев за дейността на Васил Димитров Велков.

Видин, [16 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 98

Вижте всички 2 изображения на документа

10742548

Писмено известие на Видинския народен обвинител до началника на Държавна сигурност в София за изпращането на обвинителния материал на Васил Димитров Велков.

Видин, 20 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 169


10742551

Препис на телефонограма от началника на Държавна сигурност в София до Видинския народен обвинител с искане за изпращане в София на подсъдимия Васил Димитров Велков и обвинителния материал срещу него.

София, 17 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 170


10742554

Препис на поверителни сведения от околийския полицейски началник на Видин Васил Димитров Велков до директора на Видинския затвор за Боян Иванов Чонос.

Видин, 27 апр. 1943 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 151, л. 171


10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10747788

Разписка от подсъдимия Васил Димитров Велков за получаване на обвинителния акт.

София, 18 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 39


10726492

Препис-извлечение от доклад на Видинското околийско управление с информация от началника на полицейска секция Васил Димитров Велков.

Видин, 1 юли 1941 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 43


10726510

Препис на писмено известие от околийския полицейски началник във Видин Васил Димитров Велков до директора на Видинската мъжка гимназия за изпращането в затвора на ученици, обвинени в конспиративна дейност.

Видин, 11 дек. 1942 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 47


10726523

Препис на писмено известие от околийския полицейски началник във Видин Васил Димитров Велков до директора на Видинската мъжка гимназия за задържането на ученици, обвинени в конспиративна дейност.

Видин, 11 дек. 1942 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 49


10722517

Писмени показания на подсъдимия Коста Георгиев Велчев като свидетел за дейността на Петър Иванов Амзел, Никола Христов Гешев, Владимир Икономов Шкутов, Любен Тодоров Димитров, Александър Иванов Санков, Васил Цанков Цвятков, Цоню Денчев Цонев, Милко Божилов Ангелов, Желез Иванов Демиров, Васил Димитров Велков и Кирил Димитров Христов.

София, [10 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 247-248

Вижте всички 4 изображения на документа

10726527

Допълнителен отговор на обвинителия акт на Васил Димитров Велков.

София, 5 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 50

Вижте всички 2 изображения на документа

10726530

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Васил Димитров Велков.

София, 6 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 51


10726584

Удостоверение от Пети състав на Народния съд в София до подсъдимия Васил Димитров Велков за снабдяване с писмени доказателства.

София, [7 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 101


10726588

Карта за обвиняемо лице на Васил Димитров Велков.

София, 7 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 103

Вижте всички 2 изображения на документа

10718903

Протокол от 10-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: д-р Вяра Златарева за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 223); Никола Тумпаров за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 224); Георги Костов за подсъдимите Борис Михайлов Милошев и Антон Николов Козаров (л. 224); Алфред Пинкас за подсъдимия Васил Димитров Велков (л. 224-225); Иван Павлов за подсъдимия Иван Нинов Якимов (л. 225); Ешая Гершон за подсъдимия Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 225); капитан Драган п.Атанасов за подсъдимия Първан Георгиев Филипов (л. 225); Роберт Басан за подсъдимия Антон Николов Козаров (л. 225); Стефан Георгиев за подсъдимия Христо Миланов п.Христов (л. 225-226); генерал Христо Стойков за подсъдимия Иван Нинов Якимов (л. 226); Петко Лаловски за подсъдимите Иван Георгиев п.Иванов и Димитър (Димчо) Иванов Соколов (л. 226); Димитър Бочаров за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 226-227); Трифон Кунев за подсъдимия Андрея Йорданов Куманов (л. 227); Кирил Пешев за подсъдимия Васил Димитров Велчев (л. 227); Драга Петров Кочев за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 227); Георги Теодосиев Банев за подсъдимия Веселин Иванов Дошков (л. 227); Димитър Илиев за подсъдимия Веселин Иванов Дошков (л. 228); Люба Симеонова за подсъдимия Андрей Иванов Праматаров (л. 228); д-р Симеон Куюмджиев за подсъдимия Димитър Вельов Маринов (л. 228); Людмил Трайков Илиев за подсъдимия Андрей Иванов Праматаров (л. 228); Димитър Христов Искров за подсъдимия Иван Константинов Лянгов (л. 228); Никола Божилов Ушев за подсъдимия Иван Константинов Лянгов (л. 228-229); Владимир Стоянов Мечков за подсъдимия Стефан Василев Загоров (л. 229).
София, 9 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 223-229

Вижте всички 12 изображения на документа

10726539

Протокол за разпит на Васил Димитров Велков и други лица.

Видин, [10 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 55-59, 92, 88, 85

Вижте всички 14 изображения на документа

10718930

Протокол от 11-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: д-р Павел Тагаров за подсъдимия Борис Михайлов Милошев (л. 229); Васил Николов Серафимов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 229); Буко Леви за подсъдимите Христо Миланов п.Христов, Васил Цанков Цвятков, Владимир Икономов Шкутов, Христо Тодоров Драголов, Павел Димитров Павлов, Цветан Николов Шуманков, Иван Георгиев п.Иванов, Димитър Вельов Маринов, Андрей Иванов Праматаров и Добрин Бенев Цонев (л. 229); Цани Иванов Вълков за подсъдимия Любен Иванов Томов (л. 230); Тодора Димитрова за подсъдимия Маню Георгиев Начев (л. 230); Яко Барух за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Янко Ангелов Калчев и Андрей Иванов Праматаров (л. 230); Давид Ашер Бенвенисти за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 230); Султана Рачо Петрова за подсъдимия Маню Начев Георгиев, Сава Куцаров Иванов и Атанас Иванов Малинков (л. 230-231); Парашкева Гочо Гопин за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 231); инженер Ландау Нисим Алмозино за подсъдимия Маню Начев Георгиев (л. 231); Иван Петров Аврамов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров и Давидко Васев Каканаков (л. 231); Иван Сивков за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов, Павел Димитров Павлов и Никола Христов Гешев (л. 231); Коста Карагьозов за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Александър Иванов Санков (л. 231); Марко Гарти за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Никола Кръстев Каралеев за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Люба Г. Тренева за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 232); Васил Мандиев Тупаров за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Иван Калинов Караиванов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Янко Недев Делибатов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Вуко Каменов за подсъдимия Коста Георгиев Велчев (л. 232); Йордан Васев за подсъдимия Деспот Стоянов Минев (л. 232); Христо Ненов Ганев за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 233); Борис Николов Ненов за подсъдимия Димитър Емануилов Димитров (л. 233); подсъдимия Андон (Дончо) Димитров Андонов като свидетел за подсъдимия Иван Вутев Дачев (л. 233); архитект Пеев за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Фроска Иванова за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Пенка Христова за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); подсъдимия Цветан Николов Шуманков като свидетел за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); Надка Христова Попова за подсъдимите Васил Димитров Велков и Желез Иванов Демирев (л. 233); Никола Дойчинов и Крум Радев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 233); Марко Янков за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 233); Битуш Мошев за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 234); Бранко Кофарджиев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 234); подсъдимия Коста Георгиев Велчев като свидетел за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Евгения Маркова за подсъдимия Асен Николов Рясков (л. 234); Борис Христов за подсъдимия Асен Николов Рясков и Димитър Борисов Батоев (л. 234); Никола Младенов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Иван Топалов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Илия Попнедялков за подсъдимия Христо Атанасов Коков (л. 234); Роман Марков за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Людмил Белоусов за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 234-235); Тодора Пенчовска за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 235); Донка Йорданова Вълчева за подсъдимия Васил Димитров Велков (л. 235); Стойчо Петров Петровски за подсъдимия Цветан Николов Шуманков (л. 235); Васил Гатев Венков за подсъдимия Борис Стоименов Ждребев (л. 235); Петър Стоянов Бояджиев за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Стефан Петков за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Петър Хараламбиев Петров за подсъдимия Стефан Христов Пахтарманов (л. 235); Евтим Тодоров Илиев и Христо Коцев за подсъдимия Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта) (л. 236); Петко Василев Петков за подсъдимите Цветан Асенов Младенов, Константин Георгиев Гигов, Димитров, Петър Бранков Митов и Софрони Минков Софрониев (л. 236); Йото Върбанов Йотов за подсъдимия Никола Георгиев Сираков (л. 236).
София, 10 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 229-236

Вижте всички 16 изображения на документа

10719015

Протокол от 12-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Определение на Пети състав на Народния съд в София за прекратяване на делото срещу генерал Борис Димитров Иванов и изпращане събрания обвинителен материал в Четвърти състав на Народния съд в София; разпит на свидетелите: Атанас Стоичков за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 236); Георги Иванов Генчев за подсъдимия Коста Георгиев Велчев (л. 236-237); Стоичко Начков за подсъдимия Крум Георгиев Илиев (л. 237); Александър Манолов Ташков за подсъдимия Стефан Василев Загоров (л. 237); д-р Васил Кожухаров за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 237); Величко Станимиров за подсъдимия Крум Георгиев Илиев (л. 237); Димитър Иванов за подсъдимия Давидко Васев Каканаков (л. 237); Изидор Йозеф за подсъдимите Цонев и Атанас Иванов Малинков (л. 237-238); Васил Живков за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Васил Димитров Велков (л. 238); Стоян Георгиев Тренев за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 238); разпит на подсъдимия Богомил Петров Краснарев като свидетел за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 238); Асен Кирилов Караджов за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 238-239); София Дамянова Иванова за подсъдимия Радослав Стоянов Миндизов (л. 239); Илия Николов Иванов за подсъдимите Крум Ангелов Ганов и генерал Борис Димитров Иванов (л. 239); Добри Костов Списаревски за подсъдимия Андрея Йорданов Куманов (л. 239); Александър Михайлов Антонов за подсъдимите генерал Борис Димитров Иванов и Милко Настев (л. 239); Илия Тодоров Белев за подсъдимия Васил Димитров Велчев (л. 240); Васил Соколов за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 240); Филип Петков Янев за подсъдимия Тодор Йотов Дермонски (л. 240); Леон Исак Давидов, Исак Аладжем и Буко Хаим Перец за подсъдимия Тодор Йотов Дермонски (л. 240); д-р Георги Янков за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 240); Нико Г. Покровнишки за подсъдимия Димитър Вельов Маринов (л. 240); подсъдимите Желез Иванов Демиров, Павел Николов Димитров, Антон Николов Козаров, Маню Георгиев Начев, Веселин Иванов Дошков и Христо Зашев Тумбин като свидетели за подсъдимите Богомил Петров Краснарев, Цоню Денчев Цонев, Александър Иванов Санков, Васил Цанков Цвятков, Радослав Стоянов Миндизов, Сава Куцаров Иванов, Александър Йорданов Антонов и Ставри Стоянов Митов.
София, 12 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 236-241

Вижте всички 10 изображения на документа
обратно най-горе