Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Стоян Иванов Омарчевски; Намерени резултати: 7


12018877

Препис на Постановление № 3 на народния обвинител при Втори състав на Народния съд в София Георги Керемидчиев за подвеждане под отговорност на народните представители Ангел Вълчев Долапчиев, Ангел Стоянов Чешмеджиев, Андрей Христов Лулчев, Гето Кръстев Гетов, Еким Александров Екимов и Стоян Иванов Омарчевски.

София, 10 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 354


12018877

Удостоверение от канцеларията на Народното събрание за срока, в който подсъдимият Стоян Иванов Омарчевски е бил народен представител.

София, 15 дек. 1944 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 29


12018877

Медицинско свидетелство за здравословното състояние на починалия народен представител Стоян Иванов Омарчевски.

София, [20 ян. 1945 г.]
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 30


12018877

Молба от адвокат Стефан Г. Димитров, защитник на подсъдимия Стоян Иванов Омарчевски, до Втори състав на Народния съд в София за представяне на писмени доказателства.

София, 25 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 28


12018820

Протокол от 32-ро заседание на Втори състав на Народния съд в София със защитна реч на адвокат Стефан Г. Димитров за подсъдимите Стоян Омарчевски, Минчо Ковачев, Таско Стоилков, Стоян Димов, Косю Анев, Георги Желязов Свинаров, Спас Маринов, Борис Петров Попов и Дени Костов.

София, 30 ян. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 59, л. 3135-3151

Вижте всички 17 изображения на документа

12018877

Заявление от Екатерина Ст. Омарчевска до Втори състав на Народния съд в София за връщане на документите, приложени по делото на подсъдимия Стоян Иванов Омарчевски.

София, 5 апр. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 26


12018877

Искане на Софийския съд до Столична голяма община за попълване карта за обвиняемо лице на Стоян Иванов Омарчевски.

София, 11 ноем. 1945 г.
II състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 95, л. 22

обратно най-горе