Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Янко Ангелов Калчев; Намерени резултати: 35


10718875

Протокол от 4-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: Любен Илиев Йоцов (л. 74-75); Борис Стоименов Ждребев (л. 75); спиране на делото против Никола Владимиров Ренджов до завръщането му от фронта (л. 75); разпит на подсъдимите: Крум Ангелов (л. 75-77); Андон Димитров Андонов (л. 77-80); Христо Миланов п.Христов (л. 80-81); Петър Михайлов Дранчовски (л. 81); Асен Николов Рясков (л. 81-84); Иван Нинов Якимов (л. 84); Захари Георгиев Абаджиев (л. 84-85); Илия Петров Дюлгеров (л. 85--86); Петър Бранков Митов (л. 86-86а); Димитър Георгиев Димитров (л. 86а-87); Крум Георгиев Илиев (л. 87); Янко Ангелов Калчев (л. 87-89); Александър Йорданов Антонов (л. 90); Радослав Стоянов Миндизов (л. 90-91); Никола Георгиев Сираков (л. 91-92); Иван Василев Чергаров (л. 93); Димитър Георгиев Тодоров (Коменданта) (л. 93-95); Стефан Христов Пахтарманов (л. 95-97); Веселин Иванов Дошков (л. 97-99); Стефан Иванов Хайгъров (л. 99-100); Първан Филипов Георгиев (л. 101) и Пеню Петров Телбизов (л. 101-102).
София, 28 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 74-102

Вижте всички 30 изображения на документа

10719128

Протокол от 15-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Обвинителна реч на народния обвинител Калистер Пешев (л. 250-253); защитни речи на: адвокат д-р Димитър Дамянов за подсъдимите Атанас Иванов Малинков и Димитър Борисов Батоев (л. 253-254); адвокат Гаврил Филипов за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов и Тома Исаев Константинов (л. 254-255); адвокат д-р Иван Димитров за подсъдимите Пенчо Иванов Тревналиев и Янко Ангелов Калчев (л. 255-256); адвокат Владимир Тумпаров за подсъдимия Добрин Бенев Цонев (л. 256-257); адвокат Минчо Мечков за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 257); адвокат Константин Манасиев за подсъдимите Йордан Димитров Зафиров, Славе Иванов Дервенски, Сотир Николов Георгиев и Васил Иванов Попов (л. 257); адвокат Георги Константинов за подсъдимите Тончо Владимиров Тодоров, Борис Стоименов Ждребев, Стефан Иванов Хайгъров и Първан Филипов Георгиев (л. 257-258); адвокат Кирил Воински за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 258).
София, 16 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 250-258

Вижте всички 17 изображения на документа

10722523

Писмени свидетелски показания на Михаил Николов Димитров за дейността на Коста Георгиев Велчев и Янко Ангелов Калчев.

Варна, 19 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 251


10722533

Писмени свидетелски показания на Арам Саркизов Хаджолян за дейността на Коста Георгиев Велчев и Янко Ангелов Калчев.

Варна, 16 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 252

Вижте всички 2 изображения на документа

10722548

Писмени свидетелски показания на Кръстю Нанов за дейността на Коста Георгиев Велчев, Янко Ангелов Калчев, Андрей Иванов Праматаров, Добрин Бенев Цонев, Славе Иванов Дервенски и Боян Пешев Атанасов.

Варна, [18 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 253

Вижте всички 2 изображения на документа

10722566

Писмени свидетелски показания на Петър Желязков Танев за дейността на Коста Георгиев Велчев и Янко Ангелов Калчев.

Варна, [15 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 254


10722643

Писмени свидетелски показания на Софка Хараламбова Делянова за дейността на Никола Христов Гешев, Добрин Бенев Цонев, Коста Георгиев Велчев, Янко Ангелов Калчев и Стоил Драганов Попов.

Варна, 13 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 258-259

Вижте всички 3 изображения на документа

10722657

Писмени свидетелски показания на Янко Стоянов Габарев за дейността на Коста Георгиев Велчев и Янко Ангелов Калчев.

Варна, 24 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 260

Вижте всички 2 изображения на документа

10723093

Препис на Заповед № 1846 на Директора на полицията Христо Тодоров Драголов за награждаване на разузнавачите Коста Георгиев Велчев, Илия Кецкаров, Янко Ангелов Калчев, Александър Атанасов, Йордан Димитров Зафиров, Пенчо Иванов Тревналиев, Славе Иванов Дервенски, Сотир Николов Георгиев, Георги Иванов Митев, Иван Симеонов Иванов, Димитър Антонов, Васил Иванов Попов, Андон (Дончо) Димитров Андонов, Григор Грамчев, Стоян Филипов, Севастица Панайотова, Радка Ангелова и Ирина Стоянова с парични награди.

София, 18 март 1942 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 148, л. 292


10745424

Въпросник за установяване самоличността на Янко Ангелов Калчев.

София, 27 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 165

Вижте всички 2 изображения на документа

10745435

Протокол за разпит на Янко Ангелов Калчев.

София, [29 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 166, 168-177

Вижте всички 22 изображения на документа

10745458

Втори допълнителен протокол за разпит на Янко Ангелов Калчев.

София, [19 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 184-187

Вижте всички 7 изображения на документа

10745474

Отговор на обвинителния акт на Янко Ангелов Калчев.

София, 19 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 188

Вижте всички 2 изображения на документа

10745486

Определение на Пети състав на Народния съд в София за допускане свидетели на подсъдимия Янко Ангелов Калчев.

София, 22 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 190


10745538

Писмено свидетелство на група евреи, софийски жители, за дейността на Янко Ангелов Калчев.

София, 17 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 194


10745545

Писмено изложение от Марко Д. Варков за дейността на Андрей Иванов Праматаров, Коста Георгиев Велчев и Янко Ангелов Калчев.

[Варна], [20 окт. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 196


10745580

Писмена последна дума на подсъдимия Янко Ангелов Калчев.

София, 18 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 202

Вижте всички 2 изображения на документа

10747195

Препис на писмени свидетелски показания на Петър Желязков Тонев за дейността на Коста Георгиев Велчев и Янко Ангелов Калчев.

[Варна], [13 ноем. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 8


10747392

Писмено известие от прокурорския надзор при Софийския областен съд до председателя на Пети състав на Народния съд в София за привеждане в изпълнение от 22 март 1945 г. присъдата на Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Тома Исаев Константинов, Маню Георгиев Начев, Добрин Бенев Цонев, Богомил Петров Краснарев, Пенчо Иванов Тревналиев, Иван Георгиев п.Иванов, Боян Пешев Атанасов, Цоню Денчев Цонев, Радослав Стоянов Миндизов, Васил Димитров Велков, Цветан Николов Шуманков, Сотир Николов Георгиев, Станчо Александров Торчанов, Васил Димитров Велчев, Стефан Христов Пахтарманов, Димитър Вельов Маринов, Крум Ангелов Ганов, Захари Георгиев Абаджиев, Петър Михайлов Дранчовски, Петър Бранков Митов, Илия Петров Дюлгеров, Янко Ангелов Калчев, Александър Йорданов Антонов, фелдфебел Иван Тонев Михайлов, фелдфебел Първан Георгиев Филипов, Ставри Стоянов Митов, Димитър Борисов Батоев, Асен Милованов Анев, Иван Константинов Лянгов, Кирил Димитров Христов, Йордан Димитров Зафиров, Любен Иванов Томов, Димитър Емануилов Димитров, Павел Николов Димитров, Тодор Йотов Дермонски, Иван Вутев Дачев, Христо Милованов п.Христов, Димитър Георгиев Димитров, Стефан Иванов Хайгъров, Борис Михайлов Милошев, Желез Иванов Демиров, Деспот Стоянов Минев, Христо Атанасов Коков, Борис Стоименов Ждребев, Крум Георгиев Илиев, Любен Илиев Йоцов, Владимир Икономов Шкутов, Давидко Васев Каканаков и Тончо Владимиров Тодоров.

София, 25 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 57


10747504

Писмени свидетелски показания на Кръстьо Нанов за дейността на Коста Георгиев Велчев, Янко Ангелов Калчев, Андрей Иванов Праматаров, Боян Пешев Атанасов, Славе Иванов Дервенски и Добрин Бенев Цонев.

[Варна], [18 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 189


10747507

Писмени свидетелски показания на Михаил Николов Димитров за дейността на Коста Георгиев Велчев и Янко Ангелов Калчев.

Варна, 19 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 190


10747513

Писмени свидетелски показания на Арам Саркизов Хаджолян за дейността на Коста Георгиев Велчев, Христо Тодоров Драголов и Янко Ангелов Калчев.

Варна, 16 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 212


10747685

Писмено известие от Държавна сигурност до Пети състав на народния съд в София за повишение в длъжност на подсъдимия Янко Ангелов Калчев.

София, 14 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 387


10748103

Разписка от подсъдимия Янко Ангелов Калчев за получаване на обвинителния акт.

София, 13 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 156, л. 107


10745541

Молба от Анка Янкова Калчева, съпруга на подсъдимия Янко Ангелов Калчев, до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за освобождаването на съпруга й.

София, 4 ноем. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 195

Вижте всички 2 изображения на документа

10718882

Протокол от 5-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на подсъдимите: подпоручик Никола Милованов Анев (л. 103-110); генерал Борис Димитров Иванов (л. 110-113); Първан Георгиев Филипов (л. 113-115); Ставри Стоянов Митов (115-119); Асен Милованов Анев (л. 119-120); фелдфебел Иван Тонев Михайлов (л. 120-121); Борис Михайлов Милошев (л. 122-124); Иван Костадинов Лянгов (л. 124); Цоню Денчев д-р Цонев (л. 125-127); Димитър Велев Маринов (л. 127-129) и разпит на свидетелите: Яни Стоянов Габарев за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Янко Ангелов Калчев и Андон Димитров Андонов (л. 129-131); Аврам Солон Валецки за подсъдимите Добрин Бенев Цонев и Коста Георгиев Велчев (л. 131-134); Михаил Николов Димитров за подсъдимия Боян Пешев Атанасов (л. 134); архитект Нейчо Йорданов за подсъдимите Коста Георгиев Велчев, Добрин Бенев Цонев, Андрей Праматаров, Иван Георгиев п.Иванов и Цоню Денчев д-р Цонев (л. 134-137).
София, 1 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 103-137

Вижте всички 35 изображения на документа

10745535

Писмени свидетелски показания на поручик Банко Христов Иванов за дейността на Янко Ангелов Калчев.

Лясковец, 2 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 193


10745575

Карта за обвиняемо лице на Янко Ангелов Калчев.

София, [1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 201


10745550

Удостоверение от Пети състав на Народния съд в София до подсъдимия Янко Ангелов Калчев за установяване на семейно и материално положение.

София, [6 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 197


10745554

Удостоверение от Пети състав на Народния съд в София до подсъдимия Янко Ангелов Калчев за снабдяване с писмени доказателства за командировка.

София, [6 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 198


10745446

Допълнителен протокол за разпит на Янко Ангелов Калчев.

София, [8 ян. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 178-183

Вижте всички 12 изображения на документа

10747370

Удостоверение от Шуменското градско общинско управление за имотното състояние на Янко Ангелов Калчев.

Шумен, [9 апр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 39


10718930

Протокол от 11-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: д-р Павел Тагаров за подсъдимия Борис Михайлов Милошев (л. 229); Васил Николов Серафимов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 229); Буко Леви за подсъдимите Христо Миланов п.Христов, Васил Цанков Цвятков, Владимир Икономов Шкутов, Христо Тодоров Драголов, Павел Димитров Павлов, Цветан Николов Шуманков, Иван Георгиев п.Иванов, Димитър Вельов Маринов, Андрей Иванов Праматаров и Добрин Бенев Цонев (л. 229); Цани Иванов Вълков за подсъдимия Любен Иванов Томов (л. 230); Тодора Димитрова за подсъдимия Маню Георгиев Начев (л. 230); Яко Барух за подсъдимите Димитър (Димчо) Иванов Соколов, Янко Ангелов Калчев и Андрей Иванов Праматаров (л. 230); Давид Ашер Бенвенисти за подсъдимия Атанас Иванов Малинков (л. 230); Султана Рачо Петрова за подсъдимия Маню Начев Георгиев, Сава Куцаров Иванов и Атанас Иванов Малинков (л. 230-231); Парашкева Гочо Гопин за подсъдимия Тръпчо Иванов Тръпчев (л. 231); инженер Ландау Нисим Алмозино за подсъдимия Маню Начев Георгиев (л. 231); Иван Петров Аврамов за подсъдимите Андрей Иванов Праматаров и Давидко Васев Каканаков (л. 231); Иван Сивков за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов, Павел Димитров Павлов и Никола Христов Гешев (л. 231); Коста Карагьозов за подсъдимите Владимир Икономов Шкутов и Александър Иванов Санков (л. 231); Марко Гарти за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Никола Кръстев Каралеев за подсъдимия Янко Ангелов Калчев (л. 231); Люба Г. Тренева за подсъдимия Тончо Владимиров Тодоров (л. 232); Васил Мандиев Тупаров за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Иван Калинов Караиванов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Янко Недев Делибатов за подсъдимия Христо Зашев Тумбин (л. 232); Вуко Каменов за подсъдимия Коста Георгиев Велчев (л. 232); Йордан Васев за подсъдимия Деспот Стоянов Минев (л. 232); Христо Ненов Ганев за подсъдимия Петър Михайлов Дранчовски (л. 233); Борис Николов Ненов за подсъдимия Димитър Емануилов Димитров (л. 233); подсъдимия Андон (Дончо) Димитров Андонов като свидетел за подсъдимия Иван Вутев Дачев (л. 233); архитект Пеев за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Фроска Иванова за подсъдимия Васил Цанков Цвятков (л. 233); Пенка Христова за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); подсъдимия Цветан Николов Шуманков като свидетел за подсъдимия Станчо Димитров Торчанов (л. 233); Надка Христова Попова за подсъдимите Васил Димитров Велков и Желез Иванов Демирев (л. 233); Никола Дойчинов и Крум Радев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 233); Марко Янков за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 233); Битуш Мошев за подсъдимия Сотир Николов Георгиев (л. 234); Бранко Кофарджиев за подсъдимия Йордан Димитров Зафиров (л. 234); подсъдимия Коста Георгиев Велчев като свидетел за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Евгения Маркова за подсъдимия Асен Николов Рясков (л. 234); Борис Христов за подсъдимия Асен Николов Рясков и Димитър Борисов Батоев (л. 234); Никола Младенов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Иван Топалов за подсъдимия Любен Илиев Йоцов (л. 234); Илия Попнедялков за подсъдимия Христо Атанасов Коков (л. 234); Роман Марков за подсъдимия Славе Иванов Дервенски (л. 234); Людмил Белоусов за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 234-235); Тодора Пенчовска за подсъдимия Пеню Петров Телбизов (л. 235); Донка Йорданова Вълчева за подсъдимия Васил Димитров Велков (л. 235); Стойчо Петров Петровски за подсъдимия Цветан Николов Шуманков (л. 235); Васил Гатев Венков за подсъдимия Борис Стоименов Ждребев (л. 235); Петър Стоянов Бояджиев за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Стефан Петков за подсъдимия Димитър Георгиев Димитров (л. 235); Петър Хараламбиев Петров за подсъдимия Стефан Христов Пахтарманов (л. 235); Евтим Тодоров Илиев и Христо Коцев за подсъдимия Димитър Георгиев Тодоров (бай Мито Коменданта) (л. 236); Петко Василев Петков за подсъдимите Цветан Асенов Младенов, Константин Георгиев Гигов, Димитров, Петър Бранков Митов и Софрони Минков Софрониев (л. 236); Йото Върбанов Йотов за подсъдимия Никола Георгиев Сираков (л. 236).
София, 10 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 229-236

Вижте всички 16 изображения на документа

10784906

Писмено изложение на подсъдимия Янко Ангелов Калчев до Пети състав на Народния съд в София във връзка с устни показания на свидетели за дейността му.

София, [11 март 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 199-200

Вижте всички 4 изображения на документа

10745532

Свидетелство от Столична голяма община за семейното и материалното положение на подсъдимия Янко Ангелов Калчев.

София, 12 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 192

обратно най-горе