Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Таню (Тано) Камиджанов; Намерени резултати: 4


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10747379

Писмено известие от Софийското областно данъчно управление до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София във връзка със запора на имотите на Тано Камиджанов.

София, 17 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 44


10747635

Писмени свидетелски показания на Ангел Илиев Дунов, Георги Младенов Аличев, Тодор Витков Кръщев и Владо Гълъбинов Кръщев за дейността на Асен Николов Рясков, Таню (Тано) Камиджанов, поручик Михаил Петров Рименов, Дочо Николов Христов и Никола Христов Гешев.

София, 12-13 дек. 1944 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 225, 232-233, 234, 235, 236-237

Вижте всички 10 изображения на документа

10747363

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Тано Камиджанов.

София, [11 февр. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 33

обратно най-горе