Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Стоян Василев Пенев; Намерени резултати: 5


10746150

Карта за обвиняемо лице на Стоян Василев Пенев.

[Кюстендил], 22 авг. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 53


10746155

Писмено известие от Кюстендил до председателя на Софийския областен съд за изпращане попълнена картата за обвиняемо лице на Стоян Василев Пенев.

Кюстендил, 20 авг. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 54


10746161

Постановление на народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София за привличане под отговорност на Стоян Василев Пенев.

София, 24 февр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 59


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10746158

Писмено известие от Софийско областно данъчно управление до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София във връзка с движимите и недвижимите имоти на подсъдимия Стоян Василев Пенев.

София, 7 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 154, л. 56

обратно най-горе