Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Стефан Велинов Стоянов; Намерени резултати: 5


10744965

Препис на заповед на директора на Дирекция на полицията Христо Драголов за командироване в Царибродско на полицейските служители Александър Иванов Санков, Иван Георгиев п.Иванов, Стефан Велинов Стоянов, Богдан Георгиев Богданов, Атанас Ставрев Яначков, Петър Петров Радивоев, Цвятко Стоянов Цветков, Петър Христов Ангелов, Никола Иванов Галев, Димитър Иванов Петров, Неделчо Стоянов Нечов и Любомир Иванов Томов.

София, 23 юли 1942 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 69


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


11035536

Удостоверение на Пети състав на Народния съд в София до Надежда Стефанова Велинова със сведение за присъдата на Стефан Велинов Стоянов.

София, 7 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 228, л. 207


10745154

Карта за обвиняемо лице на Стефан Велинов Стоянов.

София, [1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 77


10744972

Известие на Кюстендилското данъчно управление до народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София във връзка с движимите и недвижимите имоти на подсъдимия Стефан Велинов Стоянов.

Кюстендил, 9 апр. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 153, л. 70

обратно най-горе