Резултати от търсенето

Търсене по подсъдим: Александър Александров Браунер; Намерени резултати: 5


10719101

Протокол от 13-то заседание на Пети състав на Народния съд в София.

Разпит на свидетелите: Богдан Георгиев Богданов за подсъдимия Илия Петров Дюлгеров (л. 241); подсъдимите Борис Михайлов Милошев, Андрей Иванов Праматаров и Славе Иванов Дервенски като свидетели за подсъдимите Атанас Иванов Малинков, Цветан Асенов Младенов, Цветан Николов Шуманков и Константин Георгиев Гигов (л. 241); обвинителна реч на народния обвинител Богомил Касабов (л. 242-247).
София, 14 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 147, л. 241-247

Вижте всички 13 изображения на документа

10737734

Карта за обвиняемо лице на Александър Александров Браунер.

София, [19 ноем. 1945 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 180


10737738

Писмено искане на Софийския народен съд до директора на Народната милиция за попълване картата за обвиняемо лице на Александър Александров Браунер.

София, 14 ноем. 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 181


10747252

Писмено известие на Дирекция на народната милиция - Държавна сигурност до Пети състав на Народния съд в София, че подсъдимите Александър Александров Браунер, Александър Иванов Санков, Асен Димитров Мандраджиев, Атанас Ставрев Яначков, Борислав Стоянов попХристов, Владимир Йосифов Керавски, Георги Гоцев Нешев, Георги Иванов Митев, Давид Павлов Петков, Димитър Атанасов Георгиев, Иван Генов Богданов, Иван Симеонов Иванов, Константин Георгиев Гигов, Крум Иванов Крайчев, Любен Иванов Йорданов, Любен Стоянов Кантуров, Михаил (Мильо) Киров Григоров Веселинов, Никола Владимиров Ренджов, Ненко Стоянов Петрунов, Павел Димитров Павлов, Петър Георгиев Петров, Софрони Минков Софрониев, Стаменко Зарев Радев, Стефан Василев Загоров, Стефан Велинов Стоянов, Стоил Драганов Попов, Стоян Василев Пенев, Таню Камиджанов и Тръпчо Иванов Тръпчев се намират в неизвестност.

София, 21 март 1945 г.
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 155, л. 15


10726389

Препис от допълнителен протокол за разпит на Желез Иванов Демиров за дейността на Александър Иванов Браунер.

София, [8 дек. 1944 г.]
V състав
ЦДА, фонд 1449, опис 1, а.е. 149, л. 11

обратно най-горе