IX състав в София


   Девети състав на Народния съд в София разглежда делата на подсъдимите според разделението им на три основни групи, направено в обвинителния акт на народните обвинители: І. Съдии и прокурори при областните военно-полеви съдилища в страната, обвинени за конкретни съдебни дела; ІІ. Чиновници и разузнавачи от Отделение „А“ на Държавна сигурност към Дирекция на полицията; ІІІ. така наречените „Предатели“ – т. е. доброволни сътрудници на полицията и/или доносници. За първата група подсъдими основното обвинение, по което Девети състав на Народния съд търси и разглежда доказателства, е дали и доколко при разглеждане на съдебните дела и издаване на присъдите съдиите и прокурорите са проявявали „престараване и пристрастие“, като се има предвид, че при липса на такива, те са изпълнявали своите задължения по закон. За втората група обвиняеми – началници, групови началници, инспектори и разузнавачи от полицията – се търсят доказателства за лично участие в инквизиции по време на разпити, както и за извършени от тях убийства. Третата група е най-малка и се отнася за лица от София, които доброволно и съзнателно са посочвали на полицията сведения за нелегални, като въз основа на тези сведения последните са били съдени. 
   Към основния обвинителен акт на народните обвинители при Девети състав на Народния съд в София, включващ 233 души подсъдими по списък, има и допълнителни обвинителни актове за още няколко подсъдими. Интересното е, че към Девети състав са прехвърлени няколко обвиняеми от други състави на Народния съд в София (Петър Амзел, Никола Гешев и др.), като същевременно има около 16 души подсъдими от Девети състав, на които делата са прекратени тук поради прехвърляне в други състави в София и провинцията или поради това, че се намират на фронта. Прекратени са делата също така и на около 30-на души обвиняеми в Девети състав, за които още в началото на процеса се установява, че липсват достатъчно основания да бъдат съдени. Най-интересното обстоятелство е, че едни и същи лица са съдени както тук, така и в други състави на Народния съд в София, но с различни обвинения. За някои делото тук се прекратява поради вече изпълнена присъда в друг състав (генерал Асен Стоев Каров), но за други е издадена и присъда – като напр. на Христо Христов Стомоняков, който е осъден в Седми състав на Народния съд в София като комисар в Комисарството за еврейските въпроси, докато в Девети състав е осъден в качеството му на военен прокурор. Подсъдим като бивш председател на Софийския военно-полеви съд е също така и убитият още през 1943 г. полковник Атанас Пантев.
   Всичко това води до значително объркване при търсене на точния брой подсъдими в Девети състав. Допълнително затруднение се получава и от дублиране имената на едни същи подсъдими в обвинителния акт. Затова тук представяме списък с имената на всички лица, които са получили обвинителен акт (232 души), независимо дали в последствие част от тях са преместени от Девети състав на Народния съд в София или още в началото на процеса са освободени от съдебна отговорност по различни причини.
   И тук, както и в предишни състави на Народния съд в София, се наблюдава известна обърканост при изготвяне списъка на подсъдимите, поради затруднения при идентифициране на техните имена, месторождение и другите им лични данни. Това води до грешки и неправилно изписване имената на някои подсъдими както в обвинителния акт и в присъдата, така и в други официални документи на съда. За меродавни сме приели тези имена, които са изписани саморъчно от подсъдимите.  
        
Председател:
Борис Лозанов 

Членове:
Иван Георгиев  
Илия Бенчев
Софроний Ставрев
Магдалина Баръмова
Неделчо Бранев
 
Народни обвинители:
Борис Димитров  
Васил Н. Ахтаподов
Тодор Татаров
 
Доц. д-р Върбан Тодоровобратно най-горе