VII състав на Народния съд в София


   Подсъдими в процеса на Седми състав на Народния съд в София са лица „провинили се като антисемити-фашисти“ – 65 души по обвинителен акт (71 души с постановления за привличане под съдебна отговорност). В обвинителния акт се изреждат главните виновници за провежданата в България антисемитска политика между 1941 и 1944 г. – като се започне от цар Борис ІІІ и се премине през регентите, министрите и депутатите, за да се стигне до преките изпълнители. Поради факта, че Първи и Втори състав на Народния съд в София съди министрите, регентите и депутатите, то настоящият състав се занимава с ръководния състав на Комисарството за еврейските въпроси; служебни лица и чиновници – участници в изселването на евреи от Беломорието и Македония; длъжностни лица и държавни служители, които са свързани с ликвидирането на еврейски предприятия и/или материално са се облагодетелствали от провежданите тръжни комисии за еврейски имоти; началници и ръководни лица в еврейските трудови лагери, които са издевателствали над евреите; ратници, бранници и водачи на запасното офицерство, които активно са съдействали за провеждане на антисемитската политика; журналисти и писатели – автори и преводачи на антиеврейска литература и др.
   Полковник Никола Халачев е посочен на първо място в обвинителния акт. В началото на процеса обаче се оказва, че той не е подведен под съдебна отговорност. Вместо него е обвинен и изправен на подсъдимата скамейка полковник Цветан Атанасов Мумджиев. Народните обвинители при Седми състав на Народния съд в София обнародват постановления за привличане под съдебна отговорност и срещу Васил Иванов Марковски, Иван Захариев, Йордан Кирилов Лозанов, Коста Иванов Манчев, Петър Паскалев Станчев, Стефан Филипов Филипов, Стоил Иванов Ризов, Стоян Христов Бахчеванджиев и Христо Димитров Йовчев, въпреки че някои от тях не фигурират в обвинителния акт. Впоследствие тези лица не са съдени, като трима от тях се явяват в съда, но са освободени на първото му заседание. За двама подсъдими е отбелязано, че са починали още при изготвяне на обвинителния акт (в действителност са трима), докато отсъстващи и в неизвестност са около една трета от подсъдимите. Няколко души от подсъдимите са привлечени като обвиняеми за злоупотреби в съдебни процеси още преди 9.ІХ.1944 г., като техните дела се прехвърлят за окончателно решаване в Седми състав на Народния съд в София. Делата на 8 души подсъдими в Седми състав са отложени поради участието им на фронта. Имената на двама подсъдими – Кирил Вениаминов Далкалъчев и Никола Михайлов Байкушев (първият в неизвестност, а вторият починал) – фигурират като обвиняеми и в Народния съд в Дупница. Подсъдимият Тодор Василев Колибаров е съден и в Народния съд в Плевен, а Марко Василев Мехлемов е съден и в Шести състав на Народния съд в София. Христо Христов Стомоняков е съден тук като комисар за еврейските въпроси, но също и в Девети състав на Народния съд в София в качеството му на военен прокурор.  
   Поради факта, че не всички документи, свързани със Седми състав на Народния съд в София, са събрани на едно място, се наложи да се прегледат и други архивни фондове в ЦДА – като този на Комисарството за еврейските въпроси и др. – където се откриха оригинални документи или копия, свързани с делата на съда. Те също са включени тук, доколкото представляват неразделна част от общата документация по процеса на Седми състав на Народния съд в София.
   Подобно на предишните дела на Народния съд и в този се наблюдава известна обърканост в списъка на подсъдимите поради затруднения при идентифициране на техните имена, месторождение и други лични данни. Това води до грешки и неправилно изписване имената на някои подсъдими както в обвинителния акт и в присъдата, така и в други официални документи на съда. Затова в анотациите сме изписали правилните имена на подсъдимите, независимо че в оригиналите на документите те може да са посочени погрешно. Същото сме направили и с датировката, там където тя е очевидно неволно сбъркана. В оригиналните документи на Комисарството за еврейските въпроси и в други документи по процеса се споменават три наименования за един и същи лагер за въдворяване на евреи – „Кайлъка“, „Кайлъшка река“ и „Табакова чешма“. За улеснение и яснота в анотациите сме възприели най-разпространеното наименование – „Табакова чешма“, независимо че в документите може да е използвано някое от другите.
 
Председател: 
Петко Петрински

Членове:
Никола Манолов Танев
Цветана Христова Русинова
Тончо Христов Цървуланов
Благой Ташков Горчилов

Народни обвинители:
Борис Бъров
Славчо Стоилов
Манчо Рахамимов
Ели Барух
Доц. д-р Върбан Тодоров
обратно най-горе