VI състав на Народния съд в София


   Подсъдими по делата на Шести състав на Народния съд са лица, провеждали прохитлеристка печатна и устна пропаганда в средствата за масова информация (печат, радио, кино), в литературата, в учебните заведения, читалищата и библиотеките; сътрудници на създадените в страната държавна цензура и пропаганден апарат под формата на различни сдружения и дирекции, както и активисти на националистически и профашистки организации в България като „Родна защита”, Организацията на българската младеж „Бранник“, Всебългарски съюз „Отец Паисий“, „Съюз на българските национални легиони“ и пр. В значителната си част подсъдимите са журналисти, публицисти, писатели, карикатуристи, коментатори по радиото, редактори и директори на вестници и други средства за масова информация, директори и сътрудници на пропагандни институции, ръководители и активисти на националистически организации, които са извършвали пропаганда в полза на фашистка Италия и хитлеристка Германия.
   Според обвинителния акт подсъдими в Шести състав на Народния съд в София са 106 души. От тази цифра следва да се извади един човек, чието дело е отложено поради мобилизация на фронта и впоследствие не е подновено. В присъдата на съда фигурират имената на 97 души. Няколко имена, които са вписани в обвинителния акт, не са споменати в присъдата, като за тях няма и никакъв документ в съда. Очевидно те не са съдени в Шести състав на Народния съд, а техните имена не се откриват и в другите състави на Народния съд. Отделно от тях Иван Дочев е съден в Дванадесети състав на Народния съд, въпреки че фигурира в обвинителния акт на Шести състав, а Борис Коцев е съден по различни обвинения както в Шести, така и в Трети състав на Народния съд. 
   Двадесет и седем души са съдени задочно (извън тези, за които е известно, че са междувременно починали като генерал Христо Луков, Райко Алексиев и Данаил Крапчев), защото са в неизвестност по време на процеса – в мнозинството си избягали или останали в чужбина. По тази причина за тях има събрани съвсем малко документи от предварителното следствие, а за някои от подсъдимите такива дори напълно липсват, въпреки че става дума за обществено значими фигури като генерал Никола Жеков, Асен Цолов Цанков, професор Асен Кантарджиев, професор Любомир Владикин и други. 
   Подобно на делата при Четвърти и Пети състав на Народния съд и тук се наблюдава известна обърканост при изготвяне списъка на подсъдимите поради затруднения при идентифициране на техните имена, месторождение и другите им лични данни. Това води до грешки и неправилно изписване имената на някои подсъдими дори и в обвинителния акт, както и в други официални документи на съда. Затова в анотациите сме изписали правилните имена на подсъдимите, независимо че в оригиналите на документите те може да са посочени погрешно. Същото сме направили и с датировката, там където тя е очевидно неволно сбъркана.
 
Председател:
Димитър Димитров
 
Членове:
Димитър Полянов
Георги Костов
майор Веселин Георгиев
Димитър Ананиев Георгиев
Бернард Мунтян (запасен член)
 
Народни обвинители:
Никола Бронзов 
Никола Ланков
Стефан Величков
Калин Цаков
Богомил Д. Тодоров
Доц. д-р Върбан Тодоров
 обратно най-горе