V състав на Народния съд в София


   Подсъдими по делата на Пети състав на Народния съд са служители в Дирекция на полицията, служители в Разузнавателния отдел на Министерство на войната (РО-3) и чинове в Щаба на жандармерията, както и техните помагачи. С връчени постановления за привличане под отговорност от народния обвинител при Пети състав на Народния съд в София са 127 души. От тази цифра следва да се извадят 15 души (Сава Куцаров Иванов, Петър Иванов Амзел, Никола Христов Гешев, Милко Божилов Ангелов, Марин (Минчо) Христов Митев, Любен Абаджиев, Любен Тодоров Димитров, Иван Велков Зеленогоров, Борис Димитров Пешев, генерал Борис Димитров Иванов, Никола Лазов Михайлов, Петър Зарев Станков и Стойчо Димитров Нецов), чиито дела са прехвърлени в други състави на Народния съд. Интересно е да се отбележи, че някои лица, чиито дела са прехвърлени в други състави на Народния съд, отсъстват в съдебните процеси, където са пренасочени. Делата на други двама души (Иван Христов Иванов и Никола Владимиров Ренджов) са отложени поради мобилизация на фронта, а двама души са освободени от съдебна отговорност, въпреки че първоначално са привлечени като обвиняеми с постановление на народния обвинител.
   Немалка част от подсъдимите са съдени задочно – в неизвестност по време на процеса, избягали в чужбина или укриващи се в страната. По тази причина за тях има събрани съвсем малко документи от предварителното следствие, а за някои от обвиняемите те дори напълно липсват, въпреки че става дума за обществено известни личности като Павел Павлов, Никола Гешев и други.  
   Подобно на делата при Четвърти състав на Народния съд и тук се наблюдава известна обърканост при изготвяне списъка на подсъдимите поради затруднения при идентифициране на техните имена, месторождение и другите им лични данни. Това води до грешки и неправилно изписване имената на някои подсъдими дори и в обвинителния акт, както и в други официални документи на съда. Затова в анотациите сме изписали правилните имена на подсъдимите, независимо че в оригиналите на документите те може да са посочени погрешно. Същото сме направили и с датировката, там където тя очевидно неволно е сбъркана.   
 
Председател:
Иван Спасов Георгиев

Членове:
Вълю Бонев Танев
София Николова Дончева
Георги Костов Димитров
Марко Марков Велев
 
Народни обвинители:
Богомил Касабов
Калистер Пешев
 
Доц. д-р Върбан Тодоровобратно най-горе